Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Bijeenkomst 'Herstellen doe je zelf' op 15 september 2009

Op 15 september 2009 vond in Tilburg een bijeenkomst plaats rond het onderzoek naar de cursus "Herstellen doe je zelf". De cursus is ontwikkeld voor en (mede-) door mensen met ernstige psychische problemen (bijv. psychotische problematiek) en heeft tot doel het individuele herstelproces van de deelnemers te bevorderen. De cursus bestaat uit 12 geprotocolleerde bijeenkomsten waarbij deelnemers aan de hand van een werkboek belangrijke themas behandelen, ervaringen uitwisselen, en huiswerk maken. Bijzonder aan de cursus is dat deze gegeven wordt door twee getrainde, ervaringsdeskundige cursusleiders, die zelf ook ooit de cursus gevolgd hebben. Zij werken volgens het cursushandboek, en zijn rolmodel en gelijkwaardige gesprekspartner voor de cursisten.
Het onderzoek richtte zich op de vraag wat het effect van de cursus was op het herstelproces van de deelnemers. Het onderzoek werd gefinancierd door ZonMw, en zou niet bestaan hebben zonder de gedreven inzet van Dr. Joop van den Bogaard, die projectleider was tot zijn plotseling overlijden in mei vorig jaar. De afsluitende bijeenkomst werd daarom aan hem opgedragen.
De belangstelling voor het de middag was zo groot dat uitgeweken moest worden naar een locatie buiten de Universiteit. Hoofdonderzoeker Hanneke van Gestel vertelde dat de cursus een positief effect had op belangrijke aspecten van herstel, namelijk empowerment, hoopvolheid, en (zelf-) vertrouwen. Deze onderzoeksresultaten sloten goed aan bij de positieve en persoonlijke ervaringen die andere sprekers hadden met de cursus. De resultaten waren net bekend en dus nog niet gepubliceerd.
De hoofdonderzoeker is in dienst van het Kenniscentrum Zelfhulp en Ervaringsdeskundigheid (KZE) en wordt begeleid door onderzoekers van Tranzo. De bijeenkomst op 15 september werd mogelijk gemaakt door de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid in Noord-Brabant, het KZE en Tranzo, Universiteit van Tilburg.