Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Geestdrift Symposium 2010

Meedoen in de samenleving: hoe organiseer je dat?
Naar maatschappelijke steunsystemen voor mensen met ernstige psychische aandoeningen.

Datum: 17 september 2010
Tijdstip: 11.30-15.30 uur
Locatie: Campus Universiteit van Tilburg, Dante Building, zaal Dz 2


Ook mensen met ernstige psychische aandoeningen moeten volwaardig kunnen functioneren in de samenleving. Zij hebben meestal dezelfde levenswensen als andere burgers, maar het is voor hen veel moeilijker om deze te realiseren. Velen hebben een klein netwerk, beschikken over weinig hulpbronnen en vervullen maar enkele sociale rollen. Maatschappelijke ondersteuning is daarom hard nodig. De GGz heeft hierin het nodige te bieden, maar lang niet alles.

De opbouw van een maatschappelijk steunsysteem (MSS) kan hierin uitkomst bieden. In een MSS hebben meerdere personen en instellingen afgesproken dat zij met hun cliënten zullen samenwerken om de benodigde ondersteuning te bieden. Het concept MSS heeft extra betekenis sinds de komst van de WMO en de nieuwe zorgfinanciering, omdat een MSS belichaamt dat behandeling, rehabilitatie en maatschappelijke ondersteuning in samenhang voor de doelgroep beschikbaar moeten zijn. Vele partijen moeten hieraan bijdragen: van de gemeente tot de buurman, van de GGz tot het welzijnswerk, en van de familie tot de woningcorporatie.

Tijdens dit symposium zullen deskundige sprekers vanuit verschillende invalshoeken ingaan op de volgende vragen:

  • Wat is een MSS en wat is de ontstaansgeschiedenis?
  • Hoe organiseer je partijen tot een MSS dat vraaggericht, transparant, flexibel én stevig is?
  • Hoe past het idee van een MSS in het gemeentelijk (WMO-)beleid voor kwetsbare burgers?
  • Hoe ziet een MSS er in de praktijk uit?

De Academische Werkplaats Geestdrift wordt mede mogelijk gemaakt door: