Tranzo - aw gezondheidseconomie

Kennisnetwerk Gezondheidseconomie

Binnen de Kennisnetwerk Gezondheidseconomie van Tranzo wordt in co-creatie met de praktijk en met andere academische werkplaatsen gewerkt aan kennisontwikkeling en kennisuitwisseling rondom het onderwerp gezondheidseconomie.

Samenwerken

Bij Tranzo wordt op verschillende plekken economisch onderzoek verricht. In de eerste plaats binnen de leerstoelen van Johan Polder en Richard Janssen. Daarnaast wordt in de academische werkplaatsen, met name ‘Kwaliteit van Huisartsen- en Ziekenhuiszorg’, aan verschillende gezondheidseconomische thema’s gewerkt. De belangrijkste onderzoeksgebieden zijn determinanten van zorggebruik, kosten van de vergrijzing, patiëntenlogistiek en ketenzorg, prestatiemetingen, en de invloed van de financieringssystematiek op kosten en kwaliteit van zorg.

Door de verschillende onderzoekers wordt intensief samengewerkt, zowel door het verrichten van gezamenlijk onderzoek als het organiseren van interne en externe bijeenkomsten. Samenwerkingspartners zijn ondermeer het Centraal Planbureau, de Nederlandse Zorgautoriteit, Netspar, het Instituut voor Beleid en Management in de Gezondheidszorg, EMGO en Menzis. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu bekostigt de leerstoel Economische Aspecten van Gezondheid en Zorg, die door Johan Polder wordt bekleed.

Coördinatoren:

Hoogleraren:

Events

Een belangrijke vorm van kennisuitwisseling binnen Tranzo zijn onze: - Symposia - Zorgsalons - Promoties en oraties