Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Technologische innovatie in de gezondheidszorg: kunnen de kosten gedempt worden terwijl de gezondheid verbetert? - Extern promotieonderzoek

Published: 18 juni 2019 Laatst bijgewerkt: 17 augustus 2022

Drs. R. Stam, Prof. dr. J.J. Polder, Prof. dr. P.P.T. Jeurissen

De afgelopen decennia is de (kwalitatieve) levensverwachting in Nederland gestegen. Maar ook zijn de uitgaven voor de gezondheidszorg gemiddeld sterker gestegen dan het bruto binnenlands product (BBP). Terwijl de groei van de (kwalitatieve) levensverwachting afvlakt, is de verwachting dat de groei van de uitgaven de komende decennia hoger blijft dan het BBP. Een belangrijke oorzaak van de steeds maar stijgende uitgaven (46%) is de technologische innovatie in de gezondheidszorg. Het onderzoek gaat op zoek naar de oorzaak daarvan, in het bijzonder bij de dynamische achtergrondprocessen die een rol spelen bij de ontwikkeling en verspreiding van technologische innovatie. Het onderzoek wil een bijdrage leveren door deze processen te ontdekken en beschrijven. Tevens wil het onderzoek ingaan op de vraag hoe deze processen beter bestuurd kunnen worden zodat technologische innovatie in de toekomst meer kan bijdragen aan (kwalitatieve) levensverlenging en kostendemping.