Tranzo - aw gezondheidseconomie

Samenwerkingspartners

Het Kennisnetwerk Gezondheidseconomie is een structurele samenwerking tussen:

  • Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
  • Centraal Planbureau (CPB)