Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Het kompas van gezonde slimme wijken: een framework voor de ontwikkeling van een nieuwe gezonde en inclusieve wijk

Gepubliceerd: 09 augustus 2019 Laatst bijgewerkt: 20 augustus 2019

Dr. H.P.E.M. Spitters, Prof. dr. I.M.B. Bongers, Prof. dr. ir. M. Mohammadi

Al bij de ontwikkeling van een nieuwe wijk inzetten op integrale samenwerking en ruimtelijke concepten kan leiden tot een gezonde inclusieve wijk. De nieuw te bouwen wijk Brandevoort II in Helmond biedt de kans om inzicht te krijgen hoe die inrichting van een nieuwe gezonde inclusieve wijk vorm gegeven kan worden. Met deze inzichten, levert GELIJK een bijdrage aan de landelijke kennisinfrastructuur voor een gezonde leefomgeving, door aan het eind van de onderzoeksproject (juni 2022) een bruikbaar framework voor de praktijk op te leveren.

Bij de ontwikkeling van een gezonde nieuwe wijk is van belang om reeds bestaande inzichten en (ervarings)kennis beter te benutten, te bundelen en nieuwe kennis in te brengen. Het doel het onderzoeksproject ‘GEzonde sLimme wIJKen’ (GELIJK) is een bijdrage te leveren en richting te geven aan het ontwikkelen van integrale oplossingen voor een nieuwe wijk die bijdraagt aan inclusie en gezondheid. In fase 1 is daarom een start gemaakt met het verzamelen van inzichten en aandachtspunten voor een gezonde nieuwe wijk. Dit heeft geleid tot het Kompas GELIJK waarin één hoofdvraag met vier deelvragen zijn geformuleerd. Fase 2 richt zich op de het beantwoorden van deze vragen en de doorontwikkeling van het Kompas.

De hoofdvraag luidt: “Hoe dragen de inrichting van de ruimtelijke omgeving en de integrale samenwerking van een inclusieve wijk bij aan sociale cohesie en gezondheid in de nieuwe wijk Brandevoort II?” De deelvraag waar Tranzo zich voornamelijk op richt is: “Hoe richt je de integrale samenwerking in om tot een inclusieve wijk te komen, die bijdraagt aan sociale cohesie en gezondheid van de nieuwe wijk Brandevoort II?”

Het overwegend kwalitatief gerichte onderzoek van GELIJK hanteert als basis het Empathisch Ontwerp Framework, met geïntegreerde ruimtelijke, sociale en technologische aspecten, en Collaborative Innovation Research. Toekomstige bewoners, vooral kwetsbare groepen, zijn een belangrijke focus en worden actief betrokken om aan te kunnen sluiten op hun behoeften.

Het project GELIJK levert een framework op dat richting geeft aan integrale oplossingen (zowel ontwerp- en realisatierichtlijnen als handvatten voor de integrale samenwerking tussen stakeholders) voor de inrichting van een gezonde wijk. Dit kan worden toegepast bij de ontwikkeling van Brandevoort II én andere nieuwe wijken die gezond en inclusief willen zijn.

Bij het project is een multidisciplinair team betrokken vanuit de wetenschap, beleid en praktijk: University of Technology Eindhoven, Tilburg University - Tranzo, gemeente Helmond, GGD Brabant Zuidoost, Peel Duurzaam Gezond, Coöperatie Slimmer Leven 2020, Stichting KIEN (tot sept. 2019), InnoSportLab Sport & Beweeg (tot sept. 2019) en Stichting Brainport Smart Ditsrict (tot sept 2019 als partner, daarna als case).

 

Looptijd fase 1: sept 2018-aug 2019; fase 2: sept 2019-mei 2022.