News and events Tilburg University

Bram: de digitale vriend van jeugdprofessionals in een tijd van online werken

Gepubliceerd: 07 mei 2020 Laatst bijgewerkt: 15 mei 2020

Ook ambulante jeugdprofessionals werken in deze coronatijd zoveel mogelijk thuis en online.

Voor hen is vanaf nu is de digitale ondersteuningstool www.bramtool.nl beschikbaar. Bram helpt de jeugdprofessional constructief het gesprek met ouders aan te gaan. 
De tool bestaat uit twee onderdelen: 1) Een portal naar landelijk beschikbare hulpmiddelen en 2) een reflectietool die de jeugdprofessional inzicht kan geven in en helpt bij het onderbouwen van zijn perspectief in de casus. Beide onderdelen zijn bedoeld om transparant en onderbouwd het gesprek met ouders en jeugdigen aan te gaan, om zo samen tot passende keuzes rondom jeugdhulp te komen.

De tool is het resultaat van een driejarig durend onderzoeksproject vanuit de Academische Werkplaats Jeugd. In het project is samengewerkt door de gemeenten Breda, Oosterhout, Roosendaal en Woensdrecht, Avans Hogeschool (Lectoraat Jeugd, Gezin en Samenleving), Tranzo wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, Tilburg University, LOC Jeugd en de GGD West Brabant. Daarnaast dacht een klankbordgroep van landelijke vertegenwoordigers uit het brede jeugddomein in iedere fase mee.