Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Screening van Verstoord Gehechtheidsgedrag

Gepubliceerd: 01 maart 2019 Laatst bijgewerkt: 25 april 2019

Dr. R.A.S. Hall, Prof. dr. H.J.A. van Bakel, Dr. M.S. de Wolff

Samen met TNO en een aantal instellingen voor jeugdhulpverlening (GGD West Brabant, Virenze, Herlaarhof, Juzt, en Kompaan & de Bocht) zijn wij van start gegaan met het onderzoek naar een screeningsinstrument voor verstoord gehechtheidsgedrag: de Lijst Signalen Verstoord Gehechtheidsgedrag (LSVG). Wij onderzoeken of professionals in de jeugdhulpverlening deze screeningslijst een bruikbaar instrument vinden om in hun dagelijks werk toe te passen, en onderzoeken de validiteit van deze lijst. Dit beogen we te doen door via de deelnemende instellingen 160 gezinnen te includeren. De professionals vullen de LSVG in over het kind en een van de onderzoekers gaat op huisbezoek, waarbij de gehechtheid tussen kind en ouder aan de hand van de gouden standaard (Attachment Q-Sort) geobserveerd en beoordeeld wordt. Op dit moment zitten we in de voorbereidingsfase van het project. Eind deze maand gaan we rond de tafel met de deelnemende instellingen om uitleg te geven over het gebruik van de LSVG, en overleggen we over de wijze van inclusie van gezinnen en de onderzoeksprocedures.