Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Hoe gaat het later? Een onderzoek naar de ervaren effecten van specialistische jeugdhulp in Brabant - Promotieonderzoek

Published: 29 april 2020 Laatst bijgewerkt: 22 december 2022

B. Janssen, dr. J.J.P. Mathijssen, prof. dr. H.J.A. van Bakel

In deze studie onderzoeken we of specialistische jeugdhulp volgens jeugdigen en hun ouders voldoende helpt. Jeugdigen en hun ouders krijgen specialistische jeugdhulp omdat het niet goed gaat met de jeugdige en/of er problemen zijn in de opvoeding. Vaak zijn er veel problemen tegelijkertijd binnen het gezin bijv. thuis, op school en in de vrije tijd. Dit wordt ook wel complexe opgroei- en opvoedproblematiek genoemd. Jeugd- en opvoedhulp helpt dan te weinig en er is hulp nodig die gespecialiseerd is in de problemen van jeugdigen en hun gezinnen. Deze hulp richt zich op meerdere gebieden en gebruikt vaak meerdere hulpvormen.

Op dit moment is nog weinig bekend over hoe jeugdigen en ouders functioneren nadat ze specialistische jeugdhulp hebben gehad en in hoeverre de hulp daar mogelijk aan bij heeft gedragen. Daarnaast is er nog weinig bekend over de uitkomsten van specialistische jeugdhulp; deze bestaat meestal niet uit één interventie maar uit een combinatie van contactmomenten en interventies en daarbij horende activiteiten die in opeenvolging en deels parallel plaatsvinden. We willen weten welke effecten de geboden specialistische jeugdhulp (ambulant, dagbehandeling en dag- en nachtbehandeling) heeft tijdens de hulpverlening, maar ook daarna.

Dit doen we door gezinnen met kinderen tussen 6 en 16 jaar vanaf de start van de specialistische jeugdhulp tot 1,5 jaar daarna te volgen. Ouders en jeugdigen vanaf 11 jaar vullen vragenlijsten in en minimaal 15 gezinnen doen mee aan een interview na afsluiting van de hulp. Vragenlijsten worden op 4 momenten ingevuld: bij start hulp, einde hulp, 9 maanden na de hulp en 1,5 jaar na de hulp. Met deze vragenlijsten kijken we hoe het met jeugdigen en ouders is gaat, op het gebied van vertrouwen in de ouderrol, opvoedingsbelasting, zelfredzaamheid op verschillende leefgebieden en het vermogen om goed om te gaan met moeilijkheden. Daarnaast zijn we geïnteresseerd of er verandering over de tijd plaatsvindt en welke positieve en/of negatieve kantelpunten hierin een rol hebben gespeeld.

De jeugdzorgorganisaties Combinatie Jeugdzorg, Sterk Huis, Oosterpoort en Maashorst zijn onderdeel van dit onderzoek.

 

Na 4 jaar hebben we het volgende bereikt:

  • Het is duidelijk hoe jeugdigen en hun ouders de specialistische jeugdhulp tijdens en tot 1,5 jaar na de behandeling hebben ervaren. We weten wat volgens hen wel of niet geholpen heeft.
  • Het is duidelijk hoe het 1,5 jaar na de hulpverlening met de jeugdigen en hun ouders gaat die hulp hebben gekregen.
  • Met de opgedane kennis willen we handvatten aanbieden aan de specialistische jeugdhulp in regio Brabant, zodat de kwaliteit van e specialistische jeugdhulp wordt verbeterd.