Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

IIPB International Investigation of Parental Burnout

Published: 07 juni 2020 Laatst bijgewerkt: 22 december 2022

Prof. dr. H.J.A. van Bakel, dr. J.J.P. Mathijssen, dr. J.C.M. Cloïn

SCOPE onderzoek (Study COVID-19 and Parenthood Experiences)

Wat is het effect van de coronacrisis op gedrag van ouders? Naar die vraag is een internationaal onderzoek gestart dat wordt gecoördineerd vanuit Tilburg University AW Jeugd (Hedwig van Bakel, Coco Bastiaansen  & Ruby Hall) met een subsidie van NWO Covid-19 fast track. Hierin wordt gekeken naar de effecten van het gedwongen thuiszitten op het gedrag van ouders en naar de rol van individuele, gezins- en contextuele factoren.

Onderzocht wordt wat de effecten van beperkende overheidsmaatregelen op het gezin zijn geweest, zoals welk gezinnen veerkrachtig zijn en maakt het uit hoe ouders hun emoties tonen. En in hoeverre speelt cultuur een rol? Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in welke factoren ouders wel of juist niet helpen in tijden van crisis. Het onderzoek zal leiden tot meer zicht op de invloed van een crisissituatie op het ouderschap. Op basis hiervan kunnen zorgprofessionals aandacht besteden aan bepaalde aspecten bij het ondersteunen van gezinnen of in de hulpverlening.

Voor dit onderzoek wordt samengewerkt met het consortium International Investigation on Parental Burnout (IIPB) waaraan ongeveer 42 landen deelnemen.