Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Wat bewegen beweegt: preventie van beweegachterstanden bij kinderen - Extern promotieonderzoek

Gepubliceerd: 09 augustus 2019 Laatst bijgewerkt: 09 augustus 2019

Drs. A.R. den Uil MSc., Prof. dr. R.H.J. Scholte, Dr. M. Janssen, Dr. V.J.J.F. Busch

Van de kinderen in het basisonderwijs heeft 33% een motorische achterstand, wat de gezonde ontwikkeling van kinderen negatief beïnvloedt. In dit onderzoek wordt gekeken naar

1. Welke mechanismen ten grondslag liggen aan motorische achterstanden en

2. Welke invloed motorische vaardigheden in de kinderleeftijd op het beweeggedrag in de adolescentiefase hebben. Hiertoe worden fysieke activiteit, fysieke fitheid, zelfbeeld, gewicht en motorische vaardigheden van kinderen in beeld gebracht, zowel cross-sectioneel als longitudinaal. Daarbij worden persoonlijke en omgevingsfactoren in kaart gebracht middels kwalitatieve methoden.