Tranzo - aw huisarts en ziekenhuis

Onderzoek naar determinanten van succesvolle zorgnetwerken in het algemeen en in het bijzonder op het gebied van innovatie en zorgtransformatie vanuit het perspectief van de (top)klinische praktijk - Promotieonderzoek

Published: 05 oktober 2021 Laatst bijgewerkt: 23 januari 2023

Drs. M. Roest, prof. dr. M.C.M. Weggelaar, prof. dr. L.A.G. (Leon) Oerlemans (Organization Studies)

Het is evident dat ons zorgstelsel drastisch zal moeten veranderen om de gezondheidszorg duurzaam en toegankelijk te houden met behoud van kwaliteit. Er is niet alleen technologische maar ook (disruptieve) organisatorische innovatie nodig om deze verandering teweeg te brengen. De zorgtransformatie die ingezet moet worden heeft geen kans van slagen wanneer wij als individuen te werk gaan. De Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) vormen een belangrijk onderdeel van de zorginfrastructuur en binnen deze vereniging van 27 ziekenhuizen zijn meerdere netwerken opgericht om de kwaliteit van zorg te verhogen en de samenwerking te bevorderen.

Met de deskundigheid van Tranzo op het gebied van organisatiewetenschappen in de zorg en gedrag en cultuur in de zorg hopen we te onderzoeken hoe we de zorg samen toekomstbestendig maken en houden. Met het gebruik van mixed methods, zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek, gaan we de komende vier jaar onderzoek doen naar zorgnetwerken, cultuur en gedrag in de zorg rondom innovatie en de impact van innovatie op de zorgtransformatie.