Tranzo - aw huisarts en ziekenhuis

Maatschappelijke determinanten van gezondheid, zorggebruik en zorgkosten - Extern promotieonderzoek

Published: 06 januari 2021 Laatst bijgewerkt: 04 februari 2022

I. Meulman, prof. dr. J.J. Polder, dr. J.C.M. Cloïn, dr. Ellen Uiters, dr. Niek Stadhouders (RIVM)

De verwachte stijging van de zorguitgaven zet druk op de solidariteit: de bereidheid om mee te betalen aan de zorg voor anderen. Maatschappelijke determinanten zoals werkstatus, woonomgeving en armoede hangen samen met een minder goede gezondheid en meer zorggebruik. Toch weten we maar weinig over de het relatieve belang van maatschappelijke determinanten voor verschillen in zorggebruik tussen sociale groepen.

In dit promotietraject zal onderzoek worden gedaan naar de determinanten van verschillen in zorggebruik tussen sociaaleconomische groepen, en de relatieve bijdrage van deze determinanten op sociaaleconomische verschillen in zorggebruik. Daarnaast zal worden gekeken welke invloed verschillen in gezondheid, zorggebruik en kosten tussen sociaaleconomische groepen hebben op de bereidheid te betalen voor de zorg van anderen.