Tranzo - aw huisarts en ziekenhuis

Het meten van gezondheidswelzijn; een nieuwe uitdaging - Promotieonderzoek

Published: 10 mei 2019 Laatst bijgewerkt: 10 december 2021

V.P. van Druten MA, Prof. dr. E. de Vries, Prof. dr. H. van de Mheen, Dr. L.M.W. Nahar-van Venrooij

Het JBZ wil voorbereid zijn op toekomstige ontwikkelingen, namelijk: de mens centraal waarbij wordt gekeken naar de individuele hulpvraag, kenmerken en voorkeuren van de patiënt, Het JBZ neemt hierbij het concept  'Positieve gezondheid' van Machteld Huber als uitgangspunt.

Dit promotieonderzoek evalueert onderdelen van deze gekozen strategie in het JBZ. In het onderzoek wordt gestart met een scoping review ‘wat is gezondheidswelzijn? Welke definities bestaan er, en welke sluiten aan bij het concept 'positieve gezondheid?’ Vervolgens wordt onderzocht of het concept gezondheidswelzijn meetbaar te maken is voor in de dagelijkse praktijk en wordt het gezondheidswelzijn gemeten bij een groep covid patiënten. Als derde wordt er een studie uitgevoerd bij onder ander hemodialyse patiënten of het communicatiemodel van Positieve gezondheid het gezondheidswelzijn verbetert, en wat het effect is op medische uitkomsten en zorgverbruik.