Samenwerkingspartners

  • Huisartsengroepen en ziekenhuizen
  • Nivel
  • Zorginstituut Nederland
  • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
  • Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ)
  • Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ)