Tranzo - aw publieke gezondheid

Publieke Gezondheid Brabant

Binnen de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant (AWPG Brabant) van Tranzo wordt in co-creatie met de praktijk gewerkt aan kennisontwikkeling en kennisuitwisseling. De AWPG Brabant bevordert de wetenschappelijke onderbouwing van beleid en praktijk in de lokale publieke gezondheidszorg. Zo kunnen gemeenten betere preventie realiseren.

Samenwerken

Het is een samenwerkingsverband tussen de drie Brabantse GGD'en (Hart voor Brabant, West-Brabant en Brabant-Zuidoost), het RIVM, Het PON & Telos en Tranzo - Tilburg University. Binnen de AWPG Brabant zijn twee leerstoelen gevestigd.

1. Integrale Gezondheidszorg, ingesteld door het RIVM. Prof. dr. Caroline Baan bekleedt deze leerstoel sinds 2014.

2. Publieke gezondheid en preventie, ingesteld door de drie GGD-en in Brabant (Hart voor Brabant, West-Brabant en Brabant-Zuidoost). Prof. dr. Ien van de Goor bekleedt deze leerstoel sinds augustus 2022.

Prof. dr. ing Hans van Oers bekleedde sinds 2004 de leerstoel 'Openbare Gezondheidszorg'. In 2022 ging hij met emeritaat en blijft verbonden aan de Academische Werkplaats.

Bevorderen van evidence-based werken in de lokale publieke gezondheidszorg

De missie van de AWPG Brabant is het bevorderen van evidence-based werken in de lokale publieke gezondheidszorg om te komen tot een betere preventie. Daarbij worden de volgende 2 wegen bewandeld:

 1. Het uitvoeren van een langlopend onderzoeksprogramma
  • Evidence genereren voor (lokaal) gezondheidsbeleid en monitoring gezondheid.
  • Evidence genereren voor (lokale) werkwijzen en interventies publieke gezondheidszorg.
 2. Het uitwisselen van kennis en ervaringen tussen praktijk en wetenschap.
  De visie van waaruit wordt gewerkt is:
  • Kennisbehoeften uit de praktijk en het lokaal beleid zijn leidend. Binnen de AWPG Brabant stimuleren, ondersteunen en verdiepen wij onderzoek dat wordt geïnitieerd door GGD'en en/of gemeenten.
  • Realisatie van doelen door langdurende samenwerking tussen medewerkers van de deelnemende organisaties. Dit gebeurt deels door de inzet in natura, deels op basis van verworven subsidies.
  • Voor kennisuitwisseling sluiten we zoveel mogelijk aan bij bestaande structuren en culturen.

De wereld van professionals in de publieke gezondheidszorg is een andere dan die van de beleidsmakers, die weer verschilt van die van wetenschappelijk onderzoekers. Hoe brengen we het beste uit deze werelden samen, zonder aan eigenheid en kracht van elke werkveld apart te verliezen? Binnen de AWPG Brabant vervullen science practitioners daarin een centrale rol. Science practitioners zijn professionals die werken in de praktijk (meestal GGD) en parttime werkzaam zijn bij de academische werkplaats.

Op de hoogte blijven

van alle ontwikkelingen binnen de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant?

Meld u aan voor de nieuwsbrief van AWPG

Volg ons op LinkedIn

Sport en Bewegen - Financiële prikkels

Psychosociale nazorg na Corona: Brabanders aan het woord

Events

Een belangrijke vorm van kennisuitwisseling binnen Tranzo zijn onze: - Symposia - Zorgsalons - Promoties en oraties