Tranzo - aw publieke gezondheid

IDEE – Inwonerparticipatie in leefomgeving en gezondheid - Extern promotieonderzoek

Gepubliceerd: 26 augustus 2019 Laatst bijgewerkt: 23 juni 2021

W.A. Dijkstra MSc., Prof. dr. C.A. Baan, Dr. ir. J.E. Elberse, Dr. H.W. Drewes

Lokale partijen betrekken steeds vaker actief inwoners in beleid en activiteiten omtrent leefomgeving en gezondheid, onder andere als gevolg van de nieuwe omgevingswet. Door inwoners te betrekken in besluitvorming sluit het beter aan bij hun perspectieven, prioriteiten en ervaringen waardoor de verwachting is dat beleid succesvoller wordt. Tegelijkertijd groeit het aantal burgerinitiatieven snel. Echter, burgerparticipatie ten behoeve van leefomgeving en gezondheid is complex. Hoe kunnen inwoners en lokale partijen goed worden ondersteund bij burgerparticipatie in een gezonde leefomgeving en welke informatie en kennis draagt hieraan bij?

Het onderzoeksproject IDEE wil de kennis- en ondersteuningsbehoeften van inwoners en lokale partijen omtrent burgerparticipatie in leefomgeving en gezondheid inzichtelijk krijgen en op basis hiervan praktische handvatten geven voor zowel inwoners, lokale partijen en het RIVM, ter bevordering van burgerparticipatie op lokaal niveau in het realiseren van een gezonde leefomgeving.