Tranzo - aw publieke gezondheid

Closing the preventive care chain for overweight children: evaluation of the implementation of an integrated, locally aligned approach, enforcing primary care - Promotieonderzoek

Gepubliceerd: 01 maart 2019 Laatst bijgewerkt: 02 april 2020

Drs. S.A.A. de Laat, Dr. L.A.M. van de Goor, Prof. dr. E.G. van Mil, Dr. M. Jacobs

In Den Bosch is de afgelopen jaren een ketenaanpak geïmplementeerd om overgewicht bij kinderen aan te pakken. Hierbij werken jeugdgezondheidszorg (JGZ), huisartsen, kinderarts, scholen en sportclubs nauw samen. Dit onderzoek evalueert de ketenaanpak overgewicht voor 4-12 jarige kinderen  op een kwalitatieve en kwantitatieve manier. Door middel van interviews met ouders en professionals wordt gezocht naar factoren die helpen bij succesvolle implementatie van de aanpak. Daarnaast wordt de effectiviteit van de aanpak onderzocht bij 120 kinderen met overgewicht in drie wijken in Den Bosch. Zij worden vergeleken met een controle groep van 60 kinderen met overgewicht die zorg krijgen zoals gebruikelijk door de JGZ.