Tranzo - aw publieke gezondheid

SUCCESS: StUdying Conditions, output and impact of Community Engagement Strategies in six Dutch regions - Extern Promotieonderzoek

Gepubliceerd: 02 mei 2019 Laatst bijgewerkt: 23 juni 2021

E.J. de Weger MSc., Prof. dr. C.A. Baan, Prof. dr. K.G. Luijkx, Dr. H Drewes

Verbetering van gezondheid en verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen zijn noodzakelijk om het zorgsysteem betaalbaar te houden. Hiervoor is samenwerking tussen partijen zoals gemeenten, verzekeraars, en zorgaanbieders belangrijk, maar ook de betrokkenheid van burgers. Burgers kunnen namelijk aangeven wat er op lokaal niveau nodig is, waardoor vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd worden en het effect op de gezondheid mogelijk groter is. Het is niet bekend wat de beste manier is om burgers te betrekken waardoor het risico aanwezig is dat op vele plekken het wiel opnieuw zal worden uitgevonden. Het doel van dit onderzoek is om te bepalen wat werkt voor wie, in welke context, in welke mate, en op welke manier.

 

In zes initiatieven zal worden gekeken naar welke manieren van burgerparticipatie zij gebruiken en met welk resultaat. Daarbij wordt rekening gehouden met de context van een initiatief. Hiervoor worden kwantitatieve en kwalitatieve instrumenten gebruikt volgens de “Realist Review” methodologie.