Tranzo - aw publieke gezondheid

Mensen langer en gelukkiger laten functioneren - Extern promotieonderzoek

Gepubliceerd: 07 juni 2020 Laatst bijgewerkt: 07 juni 2020

C. Bos MSc, Prof. dr. C.A. Baan, Dr. H.W. Drewes, Dr. J.N. Struijs

Het promotieonderzoek is onderdeel van de lerende evaluatie van de Juiste Zorg op de Juiste Plek. 
Door o.a. vergrijzing, toenemende druk op de arbeidsmarkt en stijgende zorguitgaven staat het aanbod van zorg en ondersteuning in toenemende mate onder druk. Als reactie op deze ontwikkelingen is in samenwerking van het ministerie van VWS en het veld de beweging ‘Juiste Zorg Op de Juiste Plek’ (JZOJP) ontstaan. In de beweging JZOJP staat het functioneren van de mens centraal. Door het voorkomen, verplaatsen en vervangen van zorg, wordt verwacht dat de zorg en ondersteuning beter aansluit bij de behoefte van de mens. De verwachting is dat de beweging op deze wijze bijdraagt aan het toegankelijk, uitvoerbaar en betaalbaar houden van zorg en ondersteuning. 

Het RIVM voert in opdracht van het ministerie van VWS een lerende evaluatie uit, waarbij de uitdagingen en leervragen van betrokken actoren centraal staan. 

Dit promotieonderzoek zal met name in gaan op het thema ‘voorkomen van zorg’ op macro- meso en micro niveau, waarbij het functioneren van mensen centraal staat. Het eerste artikel zal inzoomen op het voorkomen van zorggebruik. Er zal waarschijnlijk door middel van een rapid realist review worden gekeken naar buitenlandse  ervaringen, hoe verschillende concepten zich met elkaar verhouden en hoe gaan ze om met evaluatie.