Tranzo - aw publieke gezondheid

Rookvrije Sportterreinen voor een rookvrije generatie - Promotieonderzoek

Gepubliceerd: 01 maart 2019 Laatst bijgewerkt: 03 maart 2020

Drs. H.H. Garritsen, Dr. A.D. Rozema, Prof. dr. A.E. Kunst, Prof. dr. ing. J.A.M. van Oers

Kinderen kunnen alleen rookvrij opgroeien als roken in hun omgeving niet meer zichtbaar is of normaal gevonden wordt. Sportclubs spelen hierin een belangrijke rol. In Nederland hebben al circa 200 clubs stappen genomen om roken van hun terrein te bannen. Het is echter onzeker of zij daarmee het roken voor kinderen minder zichtbaar en normaal hebben gemaakt. Dit project zal onderzoeken of deze interventies er in slagen het roken echt minder zichtbaar en normaal te maken, en hoe dit afhangt van hun precieze uitvoering. Observationeel en experimenteel onderzoek zal worden gedaan onder diverse voetbal-, hockey- en korfbalclubs. Met open interviews en focusgroepen onderzoeken wij ervaringen van bestuursleden, coaches, ouders en jeugdleden. Op basis van de resultaten ontwikkelen wij een protocol voor effectieve uitvoering van rookvrije sportclubs. Ook onderzoeken wij mogelijkheden voor ondersteunende regelgeving, zodat uiteindelijk alle kinderen in Nederland rookvrij kunnen sporten.