Tranzo - aw ouderen

Autonomie in samenspraak: Een actie(f) interprofessioneel leertraject gericht op het ondersteunen van autonomie van cliënten in de verpleeghuiszorg

Published: 25 april 2019 Laatst bijgewerkt: 03 maart 2020

Dr. M.M. Janssen, Prof. dr. K.G. Luijkx

Van professionals wordt verwacht dat zij adequaat omgaan met de uitdagingen in de verpleeghuissector en voortdurend werken aan kwaliteitsverbetering. Dit project ondersteunt hen hierin. Het faciliteert een participatief onderzoeksproces binnen 3 zorginnovatiecentra: afdelingen waar professionals samenwerken met studenten en leren, onderzoek en innovatie centraal staan.

Het project heeft als primaire doel het ondersteunen van de autonomie van cliënten. Het stimuleren van interprofessioneel samenwerken en leren is een intermediair doel.

Binnen het actieonderzoek worden de leermethodieken shadowing, verhalenworkshop en spiegelgesprek ontwikkeld en uitgeprobeerd om de autonomie van cliënten te onderzoeken en acties ingezet om dit te versterken. Een toolbox met reflectievormen wordt ontworpen om interprofessioneel leren te stimuleren.

Via meerdere methoden worden de werkzaamheid van methodieken en de mogelijkheden voor integratie binnen de verpleeghuiscontext en het onderwijs geëvalueerd.