Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Dementia Dynamics in Design (DDD)

Published: 01 maart 2019 Laatst bijgewerkt: 16 februari 2021

Onderzoeker: Sebastiaan Peek, senior onderzoeker Tranzo, Tilburg University

  • Start- en einddatum: 1 februari 2018 - 1 februari 2020
  • Fase waarin het onderzoek zich bevindt: afronding
  • Financiering: vanuit ZonMW, Programma: Create Health
  • Begeleiding: Prof. dr. K.G. Luijkx, Prof. dr. I.M.B. Bongers, Dr. L.J.A.E. Snaphaan
  • Coöperatie Slimmer Leven 2020 ook een partner.

Thuiswonende ouderen die te maken krijgen met dementie ondergaan allerlei veranderingen. Dementie zorgt voor een achteruitgang in geheugen, maar kan ook zorgen voor taalproblemen. Daarnaast kan het karakter van mensen met dementie veranderen. Voor naasten en henzelf kan het lastig zijn om hiermee om te gaan. Dit alles kan ertoe leiden dat ouderen met dementie minder vaak contact hebben met anderen en zich eenzamer voelen. Ook kan men moeite krijgen met het bedienen van apparaten zoals mobieltjes. In dit project ontwerpen en testen we nieuwe technologische oplossingen die ouderen met beginnende dementie helpen bij het onderhouden van sociale contacten. Dit doen we samen met hen en hun naasten. We volgen onder andere een groep thuiswonende ouderen met beginnende dementie over een langere periode volgen om beter te begrijpen wat zij meemaken op sociaal gebied. Ook ontwikkelen we creatieve methoden om ouderen met dementie en hun naasten beter te betrekken bij het ontwerpen van nieuwe technologie.