Tranzo - aw ouderen

De invloed van sociale netwerken op het welzijn van thuiswonende ouderen - Extern promotieonderzoek

Published: 01 maart 2019 Laatst bijgewerkt: 01 november 2021

Onderzoeker: Willeke Vos, science practitioner en ZZP’er in de zorg

  • Startdatum: februari 2014
  • Fase waarin het onderzoek zich bevindt: dataverzameling grotendeels afgerond, analyse en rapportage andere deelstudies is gaande
  • Financiering: vanuit science practitioner-constructie
  • Begeleiding: Prof. dr. K.G. Luijkx, Prof. dr. R.T.A.J. Leenders, Dr. L.C. van Boekel, Dr. M.M. Janssen

Sociale netwerken van thuiswonende ouderen bestaan uit familie, kennissen en zorgverleners, plus hun onderlinge relaties. Deze netwerken zijn aan verandering onderhevig. Als bijvoorbeeld de gezondheid achteruit gaat of als een naaste overlijdt. Kennis over netwerkverandering bij ouderen kan helpen om ouderen nog effectiever te ondersteunen in hun dagelijks leven en draagt bij aan hun welzijn. Dit promotieonderzoek zoekt een antwoord op de vraag hoe netwerkverandering van invloed is op het leven van thuiswonende ouderen. Maar ook welke impact bijvoorbeeld een ziekenhuisopname heeft op het sociale netwerk van een oudere. Het streven is om de kennis uit dit onderzoek beschikbaar te maken voor wijkverpleegkundigen.

Meer informatie over dit onderzoek vind je hier.