Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Op weg naar mensgerichte verpleeghuiszorg: scholing als brug tussen wetenschap en praktijk - Promotieonderzoek

Published: 09 april 2019 Laatst bijgewerkt: 17 juli 2020

Onderzoeker: Irene Muller – Schoof, promovenda bij de AW Ouderen, Tranzo, Tilburg University

  • Startdatum: maart 2019
  • Fase waarin het onderzoek zich bevindt: bezig met literatuurstudie; ontwikkelen van deleermethodieken in co-creatie; bezig met een Delphi-studie.
  • Financiering: vanuit ZonMW, Programma: Kwaliteit van Zorg
  • Begeleiding: Prof. dr. K.G. Luijkx, Dr. M.E.A. Verbiest, H.J. Stoop MSc.

Dit onderzoek richt zich op de ontwikkeling van twee leermethodieken voor mbo-V en hbo-V studenten en verpleegkundigen/verzorgenden werkzaam in de intramurale ouderenzorg. De leermethodieken worden gebaseerd op bevindingen uit afgerond wetenschappelijk onderzoek en richten zich op de toepassing van: 1) een narratieve methode om verhalen op te halen bij ouderen in de intramurale zorg ten behoeve van kwaliteitsverbetering, en 2) het gebruik van een evaluatie-instrument door multidisciplinaire teams in de verpleeghuiszorg om de kwaliteit van zorg te verbeteren. De leermethodieken worden geïmplementeerd in het onderwijs en de zorgpraktijk. Aan de hand van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden wordt geëvalueerd wat de impact van de leermethodieken is op kennis en vaardigheden van studenten en verpleegkundigen en verzorgenden, werkzaam in de ouderenzorg of in opleiding, maar ook op de kwaliteit van mensgerichte zorg.