Tranzo - aw ouderen

Hoe dragen beeldvorming rondom (intra- en extramurale ) ouderenzorg en het individuele perspectief van thuiswonende ouderen op ziekte en gezondheid bij aan het organiseren van efficiënte zorg voor deze doelgroep in de eerste lijn? - Promotieonderzoek

Published: 03 september 2020 Laatst bijgewerkt: 03 september 2020

C.T.C. van Weerelt MSc, Prof. dr. K.G. Luijkx, Dr. M.M. Janssen

Dit onderzoek richt zich op de vraag wanneer we kunnen spreken van efficiënte zorg voor kwetsbare ouderen in de eerste lijn (zorg met als doel: behoud van kwaliteit van leven? Voorkomen crises en escalaties? Onnodige belasting ziekenhuiszorg?) en hoe de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners (huisarts en specialist ouderengeneeskunde) hierbij vorm zou moeten krijgen.

In het onderzoek wordt bekeken of en hoe factoren als beeldvorming rondom de huidige beschikbare organisatie van zorg (invloed van media, invloed van (veranderende) rol mantelzorgers) en het individuele perspectief van de kwetsbare ouderen (in verschillende fasen van ziekte en gezondheid, generatie bepaald) van invloed zijn op het realiseren van deze efficiënte zorg.