Tranzo - aw ouderen

Vervolgproject Het Verhaal Als Kwaliteitsinstrument

Published: 03 september 2020 Laatst bijgewerkt: 03 mei 2022

dr. A. Scheffelaar, dr. M.M. Janssen, prof. dr. K.G. Luijkx

In een eerder onderzoek is gekeken hoe verhalen van ouderen opgehaald kunnen worden over de kwaliteit van zorg, met een narratieve onderzoeksmethode. Uit dit onderzoek bleek dat ouderen uitgebreid vertellen over hoe zij de zorg die zij ontvangen ervaren en wat er volgens hen beter kan, op basis van één open vraag: “u ontvangt zorg van organisatie X, vertelt u daar eens over”. Dit resulteerde in de methode “Het verhaal als kwaliteitsinstrument” en bijbehorende scholing.

In dit vervolgproject wordt de methode ‘Het verhaal als kwaliteitsinstrument’ wetenschappelijk onderbouwd. Tevens wordt onderzocht hoe zorgorganisaties de kwaliteit van zorg daadwerkelijk kunnen verbeteren, op basis van de bij ouderen opgehaalde verhalen.

Dit gebeurt in nauwe samenwerking met medewerkers van zorgorganisaties en zo mogelijk ouderen zelf.

Meer informatie over dit onderzoek vind je hier.