Tranzo - aw individuele preventie

Kennis uitwisseling

Naast het uitvoeren van een onderzoeksprogramma wordt gezamenlijk gewerkt aan het ontwikkelen van een kennisinfrastructuur tussen betrokken instellingen. De kennisinfrastructuur ondersteunt het onderzoek van Preventie Verzekerd. Tevens draagt het bij aan de academisering van CZ: vergroten van professionele mogelijkheden van medewerkers en verbeteren van evidence based (bewezen effectief)werken. Kennis, ervaringen en initiatieven worden daarbij uitgewisseld.

Voorbeelden van kennisuitwisselingsactiviteiten zijn:

 • (promotie)onderzoek, uitgevoerd door science practitioners (Dit zijn professionals
  die vanuit CZ in deeltijd gedetacheerd worden om wetenschappelijk onderzoek uit
  te voeren binnen Preventie Verzekerd.);
 • het organiseren van studiedagen en symposia;
 • uitwisselen van sprekers voor lezingen, referaten, gastcolleges;
 • gezamenlijke (onderzoeks)publicaties;
 • wederzijds gebruik van databases en bibliotheek;
 • samenwerking met betrekking tot opleiding;
 • verspreiding van nieuwsbrieven;
 • het organiseren van thematische bijeenkomsten met als doel het bevorderen van het debat en uitwisseling van kennis en informatie. Voor deze bijeenkomsten kunnen, naast CZ en Tranzo, bijvoorbeeld ook zorgverleners en preventie medewerkers worden  uitgenodigd.