Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Een meervoudige casestudy naar de effecten van de integrale aanpak door sociale (wijk)teams, WerkBedrijf en gemeentelijke afdeling Inkomen in gemeente Nijmegen en regiogemeenten Beuningen en Druten - Promotieonderzoek

Published: 01 maart 2019 Laatst bijgewerkt: 17 augustus 2022

C.R.W. Nouwen MSc., Prof. dr. M.R.F. Van Regenmortel, Prof. dr. M.J.D. Schalk, Dr. I.G. Driesen, Dr. J.C.M. Cloin

Sinds 2015 valt de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Wet op de Jeugdzorg en de Participatiewet onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. Om vorm te geven aan de uitgangspunten van de transformatie hebben veel gemeenten de afgelopen jaren sociale (wijk)teams opgericht. Met de komst van deze teams is de transformatie nog volop in ontwikkeling. Centraal in de transformatie staat het begrip integraal werken. Dit onderzoek richt zich op het integrale werken tussen sociale (wijk)teams, afdeling werk en inkomen. Het doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in de werkzame principes van deze integrale aanpak. Deelnemers aan dit onderzoek zijn bewoners vanaf 18 jaar die een hulpvraag hebben op het gebied van werk en inkomen en kampen met problemen op andere levensgebieden. De uiteindelijke doelstelling van het onderzoek is de effectiviteit van de integrale aanpak te vergroten en optimaal aan te sluiten bij behoeften van professionals en cliënten.