Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Effectiviteit van speltherapie als behandelinterventie bij jongeren met een licht verstandelijke beperking - Promotieonderzoek

Published: 01 maart 2019 Laatst bijgewerkt: 03 maart 2020

E. Bent-Lenselink MED, Prof. dr. M.J.D. Schalk, Prof. dr. M.R.F. van Regenmortel, Dr. M. Noordegraaf

Probleemstelling

Speltherapie als behandelinterventie bij jongeren met een LVB wordt in de praktijk ingezet bij behandeling van agressieregulatie problematiek. Er is echter weinig bekend over de effecten en de werkzame factoren van deze interventie.

In dit onderzoek wordt in de literatuur en in de praktijk gezocht naar werkzame factoren en het effect van deze factoren Dit leidt tot de volgende onderzoeksvraag:

 

Centrale onderzoeksvraag

Welke werkzame factoren bepalen het resultaat van speltherapie als behandelinterventie bij jongeren met een LVB en agressieregulatie problematiek en wat is hun effectiviteit? Om deze centrale vraag te beantwoorden wordt er achtereenvolgens antwoord gezocht per fase op de volgende deelvragen:

  • Wat is er in de literatuur bekend over de werkzame factoren van speltherapie als behandelinterventie bij agressieregulatie problematiek en jongeren met een LVB?
  • Wat zijn de werkzame factoren van de interventie in de praktijk?
  • Welke aanwijzingen voor effectiviteit zijn er in de praktijk te vinden voor de behandelinterventie speltherapie bij jongeren met een LVB en agressieregulatie problematiek.
  • Zorgt speltherapie als interventie voor een gedragsverandering bij jongeren met een LVB en agressieregulatie problematiek?