Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Gegeven de omstandigheden. Passende(r) methodologie voor praktijkgericht onderzoek in het hbo naar sociaal werk - Promotieonderzoek

Published: 01 maart 2019 Laatst bijgewerkt: 17 augustus 2022

Drs. M.E. Ganzevles, Prof. dr. M.R.F. van Regenmortel, Prof. dr. J. van Weeghel, Dr. D. Andriessen

In verschillende recente publicaties klinkt de roep om een steviger basis voor het sociaal werk. Deze dient onder meer te komen uit onderzoek dat verricht wordt door kenniscentra van hogescholen. In de driehoek: (beroeps)praktijk, onderwijs en kennis spelen lectoraten met het verrichten van praktijkgericht onderzoek een belangrijke rol. Twee belangrijke uitdagingen bij het uitvoeren van onderzoek met bruikbare uitkomsten en de gewenste bewijskracht voor sociaal werk zijn: de methodologische grondigheid en de praktische relevantie van dat onderzoek. Gezocht wordt naar strategieën die zowel investeren in kennisontwikkeling als in praktijkontwikkeling; strategieën die een brug weten te slaan.

Het onderzoek beoogt een bijdrage te leveren aan het in beeld brengen en verder ontwikkelen van praktijkgericht onderzoek. Niet enkel de gekozen methoden worden beschreven, ook motieven van onderzoekers voor de keuze van een bepaalde methode zullen worden onderzocht. Het onderzoek kent een gelaagdheid in de beoogde bijdragen: zowel aan theorievorming, als aan uitbreiding van methodologie voor praktijkgericht onderzoek als het bijdragen aan de vraag vanuit de praktijk hoe sociale interventies te monitoren en evalueren op hun effect en toepasbaarheid.