Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Verder Door Doen

Published: 01 maart 2019 Laatst bijgewerkt: 03 maart 2020

M.T.J. Rutenfrans- Stupar MSc., Prof. dr. M.R.F. van Regenmortel, Prof. dr. M.J.D. Schalk

Doelstelling van het project is het op wetenschappelijke wijze onderzoeken of de door SMO Breda nieuw ingevoerde werkwijze (“Verder Door Doen”) in de praktijk werkzaam en effectief is. SMO Breda heeft in 2015 “Verder Door Doen” ingevoerd. Deze nieuwe werkwijze bestaat uit een andere manier van werken, dat zowel een andere organisatiecultuur, -structuur als nieuwe werkmethodieken en benaderingswijzen (o.a. van de sociaal werker) behelst. Uitgangspunt is dat cliënten deelnemen aan een programmatisch aanbod, waar ze activiteiten volgen rondom arbeid, educatie en recreatie (dit aanbod is vorm gegeven onder het label “Ik wil meedoen”). Hoofddoel is participatie in de samenleving.

SMO Breda is continu bezig met het door ontwikkelen van de werkwijze; de organisatie wil resultaten uit wetenschappelijk onderzoek meenemen in deze verdere doorontwikkeling.