Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Kracht van jongeren(werk)

Gepubliceerd: 01 maart 2019 Laatst bijgewerkt: 23 september 2021

J.J.J. Sonneveld MSc., Prof. dr. M.J.D. Schalk, Prof. dr. M.R.F. van Regenmortel, Dr. J.W. Metz

De preventieve kracht van jongerenwerk

Dit praktijkgerichte onderzoek beoogt antwoord te geven op de vraag: Waaruit bestaat het methodisch handelen van jongerenwerkers en wat is het effect van dit handelen op het versterken van de psychosociale ontwikkeling van jongeren, het versterken van het sociale netwerk van jongeren, het vergroten van de maatschappelijke participatie van jongeren, en het vinden van hulp. Het onderzoek bestaat o.a. uit een multiple casestudie en een longitudinale cohortstudie.

De uitkomsten zijn bruikbaar voor de praktijk om de kwaliteit verder te versterken en aan te tonen wat jongerenwerk bijdraagt als preventieve voorziening in het jeugddomein. Fundamenteler maakt dit onderzoek inzichtelijk op welke manier het uitvoeren van effectonderzoek in het preventieve domein mogelijk is. 

Jolanda Sonneveld is werkzaam als senior onderzoeker bij het lectoraat Youth Spot - Jongerenwerk, Hogeschool van Amsterdam. Voor dit promotieonderzoek is zij aangesteld bij de Academische werkplaats Sociaal Werk, Tilburg University.

Publicatie