Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Het meten van empowerment in het sociaal werk - Promotieonderzoek

Published: 29 mei 2019 Laatst bijgewerkt: 03 maart 2020

T. A. Noordink MSc., Prof. dr. M.R.F. van Regenmortel, Prof. dr. M.J.D. Schalk, Dr. L. Verharen

Om de waarde van ondersteuning door sociaal werk te kunnen bepalen en om meer specifiek zicht te krijgen op de mate waarin sociaal werkers vanuit dit empowerment paradigma denken en handelen, is het nodig en wenselijk dat empowerment gemeten kan worden. Welke effecten van krachtgerichte interventies zijn in beeld te brengen en in hoeverre leiden deze interventies ertoe dat burgers zichzelf kunnen empoweren, zelfredzamer worden en minder afhankelijk van professionele hulp zijn? Dit ‘meten van empowerment’ is echter niet eenvoudig, dus ook de vraag of de inzet van sociaal werkers ertoe leidt dat burgers zichzelf kunnen empoweren en zelfredzamer worden, is moeilijk te beantwoorden (Jacobs et al., 2005; Wallerstein, 2006).

 

Het onderzoek zal zich richten op enerzijds het uitwerken van kwaliteitsstandaarden in relatie tot het ontwikkelen van meetinstrumenten, en anderzijds op het creëren van een generieke basis waarmee empowerment gemeten kan worden. Dit leidt vervolgens tot een tool waarmee professionals zelf instrumenten kunnen ontwikkelen om empowerment binnen hun context te meten.