Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Motivationele aspecten van de zelfontwikkeling van de sociale professional - Promotieonderzoek

Published: 01 maart 2019 Laatst bijgewerkt: 03 maart 2020

Drs. J.A.M. van Iersel, Prof. dr. M.J.D. Schalk, Prof. dr. M.R.F. van Regenmortel

De 21e eeuw gaat veel vragen van de sociale professional. In de driehoek tussen de eigen professionaliteit, de aanwezige kennisbasis en de persoon van de cliënt wordt er voortdurend gevraagd om een beslissing te nemen in unieke en nieuwe situaties. Deze uniciteit wordt versterkt de groei van de cliënt, de groei van de wetenschappelijke kennisbasis en de groei van de kennis, vaardigheden en houding van de professional. Dit vraagt een grote mate van zelfgestuurde ontwikkeling van de sociale professional. Aan deze zelfontwikkeling zijn onderliggende motivationele aspecten te onderscheiden. Onderzocht wordt wélke motivationele aspecten dit zijn en of er gemeenschappelijke dan wel unieke motivationele aspecten zijn ten opzicht van de drie elementen van de genoemde driehoek.