Tranzo aw verslaving

Verslaving

Binnen de Academische Werkplaats Verslaving  van Tranzo wordt in co-creatie met de praktijk gewerkt aan kennisontwikkeling en kennisuitwisseling op het gebied van verslaving.

Samenwerken

Vrijwel elke Nederlander raakt vroeg of laat in aanraking met riskant gebruik en afhankelijkheid van middelen of vertoning van hinderlijk gewoontegedrag of verslaving, is het niet zelf, dan toch zeker wel in zijn of haar omgeving. Alleen al meer dan 80% van de volwassen Nederlandse bevolking drinkt alcohol. Op enig moment is ruim 10% van hen een problematisch of afhankelijk drinker, gedurende iemands leven is de kans daarop nog ettelijke malen groter.

Binnen het onderzoeksprogramma van Tranzo wordt op verschillende manieren aandacht besteed aan verslaving, verslavingszorg en -preventie. Hierin werkt Tranzo samen met:

  • Novadic-Kentron
  • Stichting Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen & Verslaving (Onderzoeksinstituut IVO)
  • De Stichting Positieve Leefstijl
  • Verslavingskunde Nederland
  • Avans
  • Fontys
  • Windesheim
  • Trimbos-instituut
  • Momentum GGZ 
  • Universiteit Maastricht (CAPHRI)

Naast aan een aantal kortlopende projecten wordt door de werkplaats verslaving deelgenomen aan drie langlopende onderzoeken.

Voor informatie over de Academische Werkplaats Verslaving kunt u terecht bij dr. Andrea Rozema, programmaleider van de werkplaats.

Volg ons ook op LinkedIn  

Langlopende onderzoeken

IkPas

Sinds 2015 wordt in Nederland in het voorjaar jaarlijks een grote actie georganiseerd waarbij deelnemers gedurende 30 of 40 dagen de alcohol laten staan. Dit initiatief staat bekend als IkPas, zet je alcoholgebruik op pauze, en is een samenwerking tussen GGD-en, verslavingszorginstellingen, de KBO-PCOB, gemeenten en bedrijven. Het deelnemersaantal groeide van 11.503 in 2018 naar 37.875 in 2019. IkPas wordt georganiseerd door de Stichting Positieve Leefstijl met financiële ondersteuning van het ministerie van VWS.

Tranzo voert een grootschalig onderzoek uit naar de effecten van de actie en werkt hierin samen met o.a. Kantar Public, de Universiteit van Amsterdam en de Monash universiteit in Australië.

Recovery Pathways from Addiction - Extern promotieonderzoek

Met Prof. Dr. Dike van de Mheen als promotor en samenwerkingspartners in België en Engeland is het IVO in 2017 een 3-jarig onderzoek gestart naar wat bevorderlijk kan zijn bij herstel van een (middelen)verslaving. Het concept herstel omvat zowel controle over middelengebruik, als algemene gezondheid, welzijn en (actieve) deelname aan de samenleving. Dit onderzoek richt zich niet alleen op herstel bij individuen, maar ook op structurele invloeden op maatschappelijke schaal, waarbij onder andere gekeken wordt naar stigma en beleid.

Alcohol en ouderen

Een van de speerpunten van de werkplaats Verslaving is het thema (overmatig) alcoholgebruik onder ouderen. De laatste decennia is duidelijk geworden dat in het bijzonder ouderen steeds meer en vaker zijn gaan drinken en hierdoor in de problemen raken.

Tranzo is betrokken bij de (door)ontwikkeling van een aantal preventie- en behandelprotocollen. 

Events

Een belangrijke vorm van kennisuitwisseling binnen Tranzo zijn onze: - Symposia - Zorgsalons - Promoties en oraties