Tranzo aw verslaving

IkPas Onderzoeksprogramma

Published: 08 december 2022 Laatst bijgewerkt: 23 januari 2024

Prof. dr. J.J.P. Mathijssen, prof. dr. H. van de Mheen, mr. dr. R.H.L.M. Bovens, dr. A.D. Rozema, A. Esselink MSc, J.F.R.M. Kools MSc, J. Bisschop MSc.

IkPas is een interventie met het karakter van een challenge waarbij deelnemers hun alcoholgebruik gedurende een maand of meer op pauze zetten. IkPas wordt aangeboden door de Stichting Positieve Leefstijl (SPL). Iedere maand kunnen deelnemers kiezen uit een nieuwe challenge, maar ze kunnen ook kiezen voor een eigen startmoment en lengte met een minimum van 28 dagen. IkPas is door het RIVM Loket Gezond Leven erkend als een interventie die eerste aanwijzingen geeft effectiviteit wat betreft vermindering van alcoholgebruik op de langere termijn. De interventie wordt aangejaagd door een landelijke campagne “zet je alcoholgebruik op pauze” rondom de januarimaand, die Nederlanders in navolging van de UK betitelen als een Dry January.

IkPas wordt gefinancierd door het ministerie van VWS in het kader van het Nationaal Preventie Akkoord.
Tranzo voert in opdracht van de SPL jaarlijks een monitor uit, daarnaast worden deelstudies gedaan naar de implementatie en naar de effecten voor specifieke doelgroepen of in specifieke settings.

IkPas is een interventie met het karakter van een challenge waarbij deelnemers hun alcoholgebruik gedurende een maand of meer op pauze zetten. Tranzo voert in opdracht van Stichting Positieve Leefstijl (SPL) jaarlijks monitors uit, waaronder een effectevaluatie van IkPas 2023. Deelnemers ontvangen een vragenlijst vooraf aan de challenge, direct na de actie en zes en twaalf maanden na de actie. Met deze gegevens zullen de korte- en lange termijneffect van IkPas worden gemeten.