Tranzo aw verslaving

Werkzame elementen van interventies ter vermindering van problematisch alcoholgebruik onder ouderen - Promotieonderzoek

Published: 01 oktober 2021 Laatst bijgewerkt: 25 oktober 2023

F.A.E. van den Bulck mSc, R. Roodbeen, dr. A.D. Rozema, prof. dr. H. van de Mheen, mr. dr. R.H.L.M. Bovens, R. Crutzen (Maastricht University)

Problematisch alcoholgebruik komt veel voor bij ouderen (55+) en is sluipend toegenomen. Echter is het preventie-aanbod nog onderontwikkeld. In het Nationaal Preventieakkoord is daarom opgenomen dat ouderen een doelgroep is waar specifieke aandacht voor moet zijn. Met het promotie-onderzoek willen we inzicht krijgen in wat werkzame elementen in bestaande interventies zijn, voor wie het werkt, waarom en in welke context. Het onderzoek bestaat uit drie studies.

In de eerste studie wordt onderzocht in hoeverre de werkzame elementen uit een voorstudie (Boumans et al., 2022) in de Nederlandse praktijk herkend worden en welke andere werkzame elementen verder nog herkend worden. Hiervoor interviewen we professionals die betrokken zijn bij de uitvoering van interventies, ouderen die hebben deelgenomen aan alcoholinterventies en hun naasten.

In de tweede studie zal er een Delphi-studie worden uitgevoerd met deskundigen uit het veld om de geïdentificeerde werkzame elementen in Nederlandse interventies in verschillende contexten te prioriteren. In deze studie zullen deze mensen hun mening worden bevraagd over de resultaten van de eerste studie.

In de derde en laatste studie werken we met focusgroepen, waarbij we met beleidsmakers, zorgprofessionals en cliënten samen zitten om de voorwaarden voor succesvolle implementatie van alcoholinterventies te kunnen identificeren.