Tranzo aw verslaving

Evaluatie IkPas

Published: 01 maart 2019 Laatst bijgewerkt: 26 juni 2020

Mr. dr. R.H.L.M. Bovens, Dr. J.J.P. Mathijssen, Prof. dr. H. van de Mheen

IkPas is een actie, die sinds 2015 jaarlijks in februari/maart wordt georganiseerd, waarbij deelnemers hun alcoholgebruik gedurende 30 of 40 dagen (naar eigen keuze) op pauze zetten. De actie kan gezien worden als een campagne, vergelijkbaar met Stoptober (tijdelijk stoppen met roken in oktober). Het is een initiatief van diverse partijen (Hogeschool Windesheim, Trimbos-instituut, GGD-en, verslavingszorginstellingen en gemeenten). In het voorjaar heeft de Tweede Kamer besloten dat IkPas vanaf het jaar 2018 door de overheid (het ministerie van VWS) bekostigd moet gaan worden. Voorheen was er geen sprake van structurele financiering. Sinds 2017 organiseert de Stichting Positieve Leefstijl IkPas. Met ingang van 2019 wordt IkPas gefinancierd vanuit het Nationaal Preventieakkoord en wordt samengewerkt met Alcohol Change UK (Dry January) en met de KBO-PCOB (40 dagen geen druppel).

Jaarlijks worden door Tranzo proces- en effectevaluaties uitgevoerd in opdracht van de Stichting Positieve Leefstijl. Daarnaast voert Kantar Public jaarlijks een bereiks- en bekendheidsonderzoek uit.