Tranzo aw verslaving

Werkgroep Tweede lijn binnen Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcohol door Tranzo 2019 - 2022

Published: 10 oktober 2019 Laatst bijgewerkt: 20 maart 2023

Mr. dr. R.H.L.M. Bovens, T.R. Knijff MSc, A. Esselink, J.F.R.M. Kools MSc, dr. A.D. Rozema, mr.dr. R.H.L.M. Bovens

Vroegtijdige herkenning en erkenning van alcoholmisbruik en alcoholafhankelijkheid is van groot belang bij het terugdringen van alcoholproblematiek. Interveniëren in een vroeg stadium kan zorgen voor vermindering van problematisch alcoholgebruik en geeft de beste kansen op herstel. Een groot aantal partijen heeft in het kader van het Nationaal Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik van het VWS (november 2018) beloofd zich in te zetten voor de verbetering van vroegsignalering van alcoholproblemen. Tranzo is hierbij betrokken middels de werkgroep ‘Tweedelijnszorg’ en houdt zich bezig met verbetering van vroegsignalering in ziekenhuizen (somathiek), maar ook verbetering van vroegsignalering in de GGZ. Op basis van interviews worden bestaande interventies, betrokken partijen, en bevorderende en belemmerende factoren met betrekking tot dit thema in kaart gebracht en gebundeld in een actieplan. Dit actieplan zal, na goedkeuring van het VWS, tevens uitgevoerd worden door de werkgroep.