Tranzo aw verslaving

Werkgroep Alcohol en ouderen, binnen Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcohol

Published: 23 juni 2021 Laatst bijgewerkt: 08 maart 2023

mr. dr. R.H.L.M. Bovens, T.R. Knijff MSc, dr. A.D. Rozema

Problematisch alcoholgebruik onder ouderen (55-plus) kan ernstige gevolgen hebben gezien het aantal ziektes en sterfgevallen dat gerelateerd is aan alcoholgebruik. Naast de algemene risico’s van alcoholgebruik, lopen ouderen die drinken meer risico op orgaanschade, kanker en vallen. Daarnaast gebruiken ouderen vaker medicatie waarvan de werking minder wordt wanneer men ook alcohol drinkt. Mede door deze factoren is er extra aandacht nodig voor ouderen en hun alcoholgebruik. Vanuit dit perspectief, gesteund door onder andere het nationaal preventie akkoord is de werkgroep Alcohol en Ouderen van het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek (SVA) opgezet.

Dit project is gestart in samenwerking met vijf verschillende zorgorganisaties in vijf regio’s in

Nederland. Inmiddels is het aantal betrokken organisaties uitgebreid naar elf. Vanuit de
preventiemedewerkers van de zorgorganisaties worden preventieve projecten, cursussen en interventies opgezet tegen problematisch alcoholgebruik. Doelstelling van de werkgroep ouderen is het vroegtijdig signaleren en bespreken van problematisch alcoholgebruik bij 55+’ers en de doorstroom naar eerste- en tweedelijnszorg te optimaliseren. Het project Alcohol en Ouderen probeert in kaart te brengen welke interventies er al staan met betrekking tot ouderen, hoe de organisaties van elkaar kunnen leren en welke interventies er het beste werken en te gebruiken zijn. Om hiermee een start te maken is de insteek om een netwerkanalyse bij de regio’s uit te voeren.

Zie voor meer informatie over vroegsignalering van alcoholproblematiek bij ouderen de website van het SVA: Alcoholproblematiek bij ouderen (55-plussers) - SVA (herkenalcoholproblematiek.nl).