Tranzo aw verslaving

Verslaving praktijkproducten

Achtergronddocument: Risico’s van alcoholgebruik en samenhang van problematiek met alcoholgebruik.

Bekijk het achtergronddocument met een overzicht van risico’s van alcoholgebruik en samenhang van problematiek met alcoholgebruik. Dit is een uitgave vanuit de werkgroep Tweedelijn van het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek.

Download het document

Handreiking implementatie (vroeg)signalering alcoholproblematiek

Voor zorgprofessionals in ziekenhuizen in Nederland is een algemene handreiking voor de implementatie van (vroeg)signalering van alcoholproblematiek ontwikkeld. Dit is een uitgave vanuit de werkgroep Tweedelijn van het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek.

Download de handreiking

Alcohol en ouderen

Addendum en factsheet alcohol en verslaving

In 2016 verscheen landelijk de tweede druk van het Handboek cognitieve gedragstherapie bij middelengebruik en gokken (Schippers, Smeerdijk & Merkx). Ten behoeve van de uitvoering door zorgprofessionals van deze behandeling bij de doelgroep ouderen met verslavingsproblematiek is in opdracht van de Stichting Resultaten Scoren door de werkplaats verslaving een addendum gemaakt en een factsheet.

Eindverslag eerste fase ZonMw-project werkzame elementen interventies ouderen en alcohol

Dit onderzoeksverslag bevat een literatuurstudie en de resultaten van interviews met de bedoeling om werkzame elementen te duiden in preventieve interventies voor ouderen met problematisch alcoholgebruik.

Download het eindverslag

IkPas

Jaarlijks wordt onderzoek gedaan naar de effecten van IkPas, een landelijke campagne van Stichting Positieve Leefstijl waarbij deelnemers hun alcoholgebruik voor een periode van 30 of 40 dagen op pauze zetten. Vooral wordt daarbij gekeken naar de invloed van IkPas op drinkpatronen en alcoholconsumptie van de deelnemers op de langere termijn (6 maanden na de actie).

De resultaten over 2018 zijn opgenomen in onderstaande factsheet.

Download factsheet 2018

De resultaten over 2019 zijn opgenomen in onderstaande factsheet. 

Download factsheet 2019

Factsheet Rookvrije Sportverenigingen

Het Amsterdam UMC en Tranzo, Tilburg University hebben een rookvrij beleid op 16 sportverenigingen onderzocht. In deze factsheet worden resultaten en tips gepresenteerd, gebaseerd op interviews en groepsgesprekken.

Bekijk hier de factsheet 

Events

Een belangrijke vorm van kennisuitwisseling binnen Tranzo zijn onze: - Symposia - Zorgsalons - Promoties en oraties