Tranzo aw verslaving

Verslaving praktijkproducten

Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek

Handreiking implementatie (vroeg)signalering alcoholproblematiek in de ziekenhuizen

Voor zorgprofessionals in ziekenhuizen in Nederland is een algemene handreiking voor de implementatie van (vroeg)signalering van alcoholproblematiek ontwikkeld. Dit is een uitgave vanuit de werkgroep Tweedelijn van het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek.

Download de handreiking

Handreiking implementatie (vroeg)signalering alcoholproblematiek in de ggz

Voor zorgprofessionals in de ggz-instellingen in Nederland is een algemene handreiking voor de implementatie van (vroeg)signalering van alcoholproblematiek ontwikkeld. Dit is een uitgave vanuit de werkgroep Tweedelijn van het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek.

Download de handreiking

Factsheet over de netwerkaanpak in het Jeroen Bosch Ziekenhuis

Vanuit de Werkgroep Tweedelijn van het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek (SVA) is de factsheet over de netwerkaanpak van alcoholproblematiek in het Jeroen Bosch Ziekenhuis gepubliceerd. De factsheet beschrijft de verschillende stappen die op de klinische afdelingen en op de SEH afdeling worden genomen om alcoholproblematiek bij patiënten te voorkomen, signaleren en te behandelen. In de factsheet wordt onder andere het gebruik van screeningsinstrumenten, de opties voor medicatie en het succesvolle Multidisciplinair Overleg (MDO) beschreven. Tijdens het MDO wordt samengewerkt met verschillende netwerkpartners in de eerste- en tweedelijn om patiënten die kampen met alcoholproblematiek te helpen. Klik hier voor een onderzoek naar de werking van het MDO. 

Download de handreiking

Zakkaart gezondheidsrisico’s en bespreken alcoholgebruik in de ziekenhuizen

Alcoholgebruik hangt samen met mentale en fysieke gezondheidsrisico’s, letsel en geweld en financiële, relationele en beroepsmatige problemen. Deze zakkaart laat zien hoe zorgprofessionals in de ziekenhuizen alcoholgebruik bespreekbaar kunnen maken. Dit is een uitgave vanuit de werkgroep Tweedelijn van het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek.

Download de zakkaart

Zakkaart gezondheidsrisico’s en bespreken alcoholgebruik in de ggz

Alcoholgebruik hangt samen met mentale en fysieke gezondheidsrisico’s, letsel en geweld en financiële, relationele en beroepsmatige problemen. Deze zakkaart laat zien hoe zorgprofessionals in de ggz-instellingen alcoholgebruik bespreekbaar kunnen maken. Dit is een uitgave vanuit de werkgroep Tweedelijn van het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek.

Download de zakkaart

Risico’s van alcoholgebruik en samenhang van problematiek met alcoholgebruik

Bekijk het achtergronddocument met een overzicht van risico’s van alcoholgebruik en samenhang van problematiek met alcoholgebruik. Dit is een uitgave vanuit de werkgroep Tweedelijn van het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek.

Download het document

Interactieve zakkaart risico’s van alcoholgebruik & handelingsperspectief voor de vroegsignalering van alcoholproblematiek

Vanuit de werkgroep Tweedelijn van het samenwerkingsverband vroegsignalering alcoholproblematiek (SVA) is een interactieve zakkaart gelanceerd. De zakkaart geeft een uitgebreid overzicht van de gezondheidsrisico’s op psychisch, sociaal en lichamelijk niveau. Daarnaast wordt in twee stroomdiagrammen het handelingsperspectief voor de implementatie van vroegsignalering van alcoholproblematiek in de ziekenhuizen en ggz-instellingen getoond. Tot slot geeft de interactieve zakkaart een beschrijving van handige tools, websites en producten voor ieder die aan de slag wil met alcoholgebruik. De zakkaart is hier te downloaden en binnenkort beschikbaar via: bit.ly/interactievezakkaart.

Download de zakkaart

Overzicht van producten

Dit document toont alle producten en artikelen van de werkgroep Tweedelijn van het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek.

Overzicht producten Werkgroep Tweedelijn

Bekijk de website van SVA voor meer informatie.

Alcohol en ouderen

Addendum en factsheet alcohol en verslaving

In 2016 verscheen landelijk de tweede druk van het Handboek cognitieve gedragstherapie bij middelengebruik en gokken (Schippers, Smeerdijk & Merkx). Ten behoeve van de uitvoering door zorgprofessionals van deze behandeling bij de doelgroep ouderen met verslavingsproblematiek is in opdracht van de Stichting Resultaten Scoren door de werkplaats verslaving een addendum gemaakt en een factsheet.

Eindverslag eerste fase ZonMw-project werkzame elementen interventies ouderen en alcohol

Dit onderzoeksverslag bevat een literatuurstudie en de resultaten van interviews met de bedoeling om werkzame elementen te duiden in preventieve interventies voor ouderen met problematisch alcoholgebruik.

Download het eindverslag

IkPas

Jaarlijks wordt onderzoek gedaan naar de effecten van IkPas, een landelijke campagne van Stichting Positieve Leefstijl waarbij deelnemers hun alcoholgebruik voor een periode van 30 of 40 dagen op pauze zetten. Vooral wordt daarbij gekeken naar de invloed van IkPas op drinkpatronen en alcoholconsumptie van de deelnemers op de langere termijn (6 maanden na de actie).

De resultaten over 2018 zijn opgenomen in onderstaande factsheet.

Download factsheet 2018

De resultaten over 2019 zijn opgenomen in onderstaande factsheet. 

Download factsheet 2019

Factsheet Rookvrije Sportverenigingen

In 2015 zijn de Gezondheidsfondsen voor Rookvrij gestart met een initiatief om sportverenigingen in Nederland rookvrij te maken. Veel kinderen komen op sportverenigingen waar vaak nog buiten wordt gerookt, bijvoorbeeld langs de lijn. Terwijl zien roken, doet roken. Een rookvrije sportvereniging biedt het goede voorbeeld.

In de periode 2018-2022 hebben het Amsterdam UMC en Tranzo, Tilburg University een rookvrij beleid op Nederlandse voetbal-, hockey-, tennis- en korfbalverenigingen onderzocht. Daarbij zijn tientallen vrijwilligers van sportverenigingen en beleidsmedewerkers van gemeenten geïnterviewd. Ook zijn er groepsgesprekken met meer dan 150 jongeren gevoerd. In deze factsheet zijn de onderzoeksresultaten kort samengevat, inclusief tips voor sportverenigingen en gemeenten die aan de slag gaan met een rookvrij sportterrein. 

Bekijk hier de factsheet 

Events

Een belangrijke vorm van kennisuitwisseling binnen Tranzo zijn onze: - Symposia - Zorgsalons - Promoties en oraties