Tranzo - aw arbeid en gezondheid

Seminar 'Ongelijke kansen in Werk en Gezondheid: Perspectieven voor Duurzame Participatie'

Datum: Tijd: 13:00 Locatie: DZ01, Dante Building

Op vrijdag 8 juli 2022 zal prof. dr. Ruud Muffels afscheid nemen als Hoogleraar 'Arbeidsmarkt en Sociale Zekerheid' aan Tranzo - Tilburg University. Hij doet dat met het uitspreken van zijn afscheidsrede om 16.15 uur in de Aula van Tilburg University. Voorafgaand aan de afscheidsrede wordt een seminar georganiseerd over het thema duurzame participatie in arbeid, welzijn en gezondheid.

Seminar 'Ongelijke Kansen in Werk en Gezondheid: Perspectieven voor Duurzame Participatie'
 

De ongelijkheid in kansen en capaciteiten (capabilities) voor duurzame participatie neemt toe voor mensen met onvoldoende vaardigheden en/of een slechte gezondheid. Dat laat de recente grote financiële crisis zien maar ook de huidige Covid-19 pandemie. Dagelijks berichten de media over sociale ongelijkheid en armoede. Dit ondanks een ‘goed’ systeem van sociale voorzieningen. De welvaart in enge zin (inkomen) maar ook brede zin (gezondheid en welzijn) staat onder druk. De energie -en technologische transities met grote gevolgen voor werk en welzijn versterken dit. De vraag stelt zich waarom onze systemen niet in staat zijn gebleken om het tij van ongelijkheid en armoede te keren. Zijn de theoretische uitgangspunten waarop ze zijn gebaseerd achterhaald, hebben we andere systemen nodig, schiet het management, of de uitvoering en werkmethodieken ervan tekort, vormt het gedrag van professionals een belemmering en zijn zij wel voldoende toegerust voor hun taak?

Binnen de Academische Werkplaats Arbeid & Gezondheid (AWAG) van Tranzo zijn op het terrein van arbeid, welzijn en gezondheid in de afgelopen periode de effecten van interventies onderzocht waarin is getracht de kansen en capaciteiten van mensen te bevorderen en zo bij te dragen aan duurzame participatie. Wat kunnen we daarvan leren met het oog op theorie en praktijk? In dit seminar werpen een aantal senior onderzoekers hun licht op deze problematiek vanuit verschillende invalshoeken: arbeid en HR-management, sociale zekerheid, zorg en welzijn en mentale gezondheid. 

Deelname aan het seminar op 8 juli is kosteloos, maar wel graag aanmelden. Zien we u dan?

Aanmelden

Programma 'Ongelijke Kansen in Werk en Gezondheid: Perspectieven voor Duurzame Participatie'

13.00 - 14.10 | Seminar Deel I

 • Prof. dr. Ruud Muffels

  Prof. dr. Ruud Muffels

  Tranzo, Tilburg University

  Wat kunnen we leren van experimenten basis- en participatie inkomen? Perspectieven
   voor participatie: vertrouwen, aandacht en beloning 

 • Prof. dr. Jac van der Klink

  Prof. dr. Jac van der Klink

  Tranzo, Tilburg University

  Waarden en vertrouwen, kernen van mentale gezondheid

 • Prof. dr. Roland Blonk

  Prof. dr. Roland Blonk

  Tranzo, Tilburg University

  Gewogen maatwerk en werkloosheid als gezondheidsprobleem

14.10 - 14.40 | Pauze met koffie, thee en een snack

14.40 - 15.45 | Seminar Deel II

 • Prof. dr. Pascale Peters

  Nyenrode Business Universiteit

  Titel van lezing volgt nog!

 • Prof. dr. Peter van der Velden

  Prof. dr. Peter van der Velden

  Tranzo, Tilburg University

  Financiële problemen ondermijnen de mentale gezondheid

 • Dr. Margot Joosen

  Dr. Margot Joosen

  Tranzo, Tilburg University

  Werk als Waarde in de zorg: wat is er nodig om zorgporfessionals bevlogen en mentaal gezond aan het werk te houden?