Tranzo

Wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn,
Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

'Interactie tussen wetenschap, praktijk en zorgvraag'

Tranzo

Zorgsalon 29 juni 2017 - Werken is gezond, maar hoe bereiken we duurzame inzetbaarheid in arbeid?

Deze zorgsalon heeft al plaatsgevonden. In deze zorgsalon zijn we dieper ingegaan op de duurzame inzetbaarheid van werknemers met een hoge intelligentie.

Werk wordt zwaarder en we moeten langer doorwerken; duurzame inzetbaarheid in arbeid is daarmee een actueel onderwerp geworden. Maar hoe kunnen we bereiken dat werknemers gemotiveerd blijven doorwerken? Is een maatwerkaanpak nodig voor verschillende groepen werknemers, of is er toch een ‘one size fits all’? In deze zorgsalon gaan we dieper in op de duurzaam inzetbaarheid van een specifieke groep, namelijk werknemers met een (zeer) hoge intelligentie. Hoogbegaafdheid blijkt zeker geen garantie voor een duurzame arbeidsparticipatie. Welke aspecten zijn van belang om de duurzame inzetbaarheid van deze groep te vergroten, en verschilt dit van andere groepen werknemers?

Programma

14.45-15.00 uur: Ontvangst met koffie en thee  

15.00-15.10 uur: Welkom door de dagvoorzitter
                           Prof. dr. Jac van der Klink  

15.10-15.50 uur: Presentaties van de sprekers
                           Noks Nauta,
                          
Marja van Ingen Schenau-Roovers,
                           Patricia van Casteren

15.50-16.45 uur: Discussie

16.45 uur: Afsluiting en borrel

Bekijk presentatie


Meer over de sprekers

Noks Nauta - Bedrijfsarts n.p. en A&O psycholoog

Hoogbegaafden kunnen vanuit hun gaven bijzondere bijdragen bieden aan de maatschappij. Dat lukt sommigen wel, anderen niet. In het kader van duurzame inzetbaarheid is deze groep bijzonder interessant om aandacht aan te geven. Er is echter nog vrij weinig betrouwbare kennis. Tot voor kort werd hoogbegaafdheid ook bijna alleen bestudeerd vanuit een onderwijskundig perspectief. Je bent echter ook na je schooltijd hoogbegaafd. Wat is er momenteel wel bekend over hoogbegaafden en werk? Er wordt een samenvatting gegeven van enkele relevante onderzoeken en praktijkkennis. Welke aanknopingspunten voor de praktijk van Arbeid en Gezondheid volgen hieruit? En wat zou er nog meer onderzocht moeten worden in het kader van duurzame inzetbaarheid in arbeid van deze groep?


Marja van Ingen Schenau- Roovers - Bedrijfsarts en coach

Bedrijfsarts van origine en nu werkzaam als coach/ consultant voor volwassenen met ADHD en hoogbegaafdheid

Kenmerkend aan hoogbegaafden is vooral de intensiteit van het contact, de complexiteit van inzichten en het vermogen om gevolgen van keuzes goed te kunnen overzien. Valkuilen die je als behandelaar kunt tegenkomen, zijn de vaak a-typische klachtenpresentatie en gevoeligheid. Ook kan een cliënt al veel zelfonderzoek gedaan hebben en daardoor betweterig overkomen. Tijdens deze zorgsalon zal Marja vanuit haar rol als professional haar licht laten schijnen over inzetbaarheid van hoogbegaafden.

Patricia van Casteren - Pschycholoog en Science Practitioner

Psycholoog van Arbeid en Gezondheid en Science Practitioner bij Tranzo

Patricia doet bij Tranzo onderzoek naar de duurzame inzetbaarheid in werk van hoogbegaafden. Ze gebruikt daarbij het capability-model als theoretisch kader. In dit model is veel ruimte voor de waarde die werk heeft voor mensen en voor wat ze nodig hebben om deze waarden te realiseren. Bij hoogbegaafden zien we naast heel veel mogelijkheden, ook enkele specifieke problemen op de werkvloer. Deze hebben vaak te maken met hun hoge intelligentie en met een werkomgeving die onvoldoende bij hen aansluit. Patricia zal ingaan op haar ervaringen met het doen van wetenschappelijk onderzoek met hoogbegaafde volwassenen en op enkele resultaten uit haar onderzoek.Wanneer: 29 juni 2017 14:45

Einddatum: 29 juni 2017 17:30