Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Symposium | Professionalisering van de ouderenzorg

Datum: Tijd: 12:00 Locatie: Tilburg University

Een symposium over dit thema met diverse inspirerende sprekers.

Voorafgaand aan de oratie van prof. dr. Robbert Gobbens organiseert Tranzo een symposium over dit thema met diverse inspirerende sprekers.

Programma

12.00 - 12.30 uurInloop met lunch
12.30 - 12.50 uurOpening door prof. dr. Katrien Luijkx
12.50 - 13.10 uurDrs. Desirée Bierlaagh, practor bij mboRijnland
Het boeien en binden van verzorgenden en verpleegkundigen in de ouderenzorg. 
13.10 - 13.30 uurDr. Meriam Janssen, senior onderzoeker en onderzoeksmakelaar bij de Academische Werkplaats Ouderen van Tranzo
Met verhalen van ouderen en in samenspraak kwaliteit van zorg verbeteren.
13.30 - 13.55 uurTheater met Jan van der Hammen: 'Ben jij het nog?'
Met behulp van theater en ervaringsoefeningen verkennen we het thema professionalisering van verpleging en verzorging. 
14.55 - 14.20 uurPauze
14.20 - 14.40 uurDrs. Irene Muller-Schoof, promovendus bij de Academische Werkplaats Ouderen van Tranzo
Het overbruggen van de kloof tussen wetenschap en praktijk om persoonsgerichte verpleeghuiszorg te ontwikkelen.  
14.40 - 15.00 uurDrs. Marjolein Albers, docent en onderzoeker bij de verpleegkunde opleiding van Inholland
Alleen samen wordt iedereen beter. In een Leer- en InnovatieNetwerk leren studenten, zorgprofessionals en docenten van elkaar en werken we projectmatig aan het verbeteren van de zorg.
15.00 - 15.20 uurPanelgesprek
In een panelgesprek met verpleegkundigen en verzorgenden van Zonnehuisgroep Amstelland wordt aandacht besteed aan de professionalisering van beide beroepsgroepen.
15.20 - 15.30 uurAfsluiting symposium door prof. dr. Katrien Luijkx
15.30 - 16.15 uurPauze
16.15 - 17.15 uurOratie prof. dr. Robbert Gobbens
17.15 - 18.00 uurReceptie

 

Aanmelden voor het symposium