Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Tranzo Zorgsalon 'Samen in de wijk: wat is er voor nodig dat iedereen, kwetsbaar of niet, zich thuis voelt?' (ONLINE)

Datum: Tijd: 15:00 Locatie: Online

Graag willen we met elkaar in goede harmonie wonen en leven in de wijk, maar dat gaat niet vanzelf. Wat is er voor nodig om dit voor elkaar te krijgen?

Vanuit de Participatiewet en decentralisaties in het zorgstelsel waaronder de invoering Wet maatschappelijke ondersteuning ontwikkelt het ondersteuningsaanbod voor kwetsbare burgers in Nederland zich momenteel in rap tempo. Ook is er landelijk veel aandacht voor het hiervoor benodigde woningaanbod, het voorkomen van (buren)overlast en personen met verward gedrag in de wijk, Maar dat gaat niet vanzelf. Wat is er nodig om dit voor elkaar te krijgen?

Tijdens deze online zorgsalon willen we hierover met elkaar van gedachten wisselen. Vier sprekers geven een inspirerende bijdrage vanuit verschillende invalshoeken: feiten en cijfers, persoonlijke ervaringen en een succesvolle aanpak in de praktijk.

Esther Pullen en Sarah Voss, ‘Wijk-GGD'ers’ in de regio Hart voor Brabant, spreken over hun werk en bijdrage aan sociale inclusie en Maiju Jongeneel, onderzoeker van de GGD West-Brabant deelt resultaten uit de regionale pilots ‘monitor personen met verward gedrag’ met u. Karlijn Roex, sociologe die ook zelf 'verward' is genoemd, en auteur van het boek 'In verwarde staat' vertelt over haar ervaringen en geeft van daaruit haar visie op het onderwerp. Wendy Albers, sociologe en onderzoeker, gaat dieper in op obstakels als stigma, discriminatie, veiligheid en slachtofferschap, die mensen met langdurende psychische problematiek ervaren in de wijk. 

Een Tranzo Zorgsalon is een discussiebijeenkomst met als doel het bevorderen van het debat en het uitwisselen van informatie over de sector van zorg & welzijn. Deelname is voor iedereen gratis, wel is het van belang dat u zich aanmeldt zodat u kunt inloggen en de livestream kunt volgen.

Uiteraard is er ruimte voor discussie, maar anders dan u gewend bent bij Zorgsalons. Tijdens de livestream kunt u gebruikmaken van een chatfunctie voor uw vragen en of opmerkingen. Deze worden dan behandeld door de sprekers en de voorzitter en andere deelnemers kunnen in de chat reageren.

Deze zorgsalon wordt georganiseerd door de Academische Werkplaatsen Geestdrift en Publieke Gezondheid van Tranzo.

Aanmelden

 

Programma

15.00 - 15.05 uur      Welkom door dagvoorzitter Prof. dr. Dike van de Mheen

15.05 - 16.00 uur      Presentaties van de sprekers 

16.00 - 16.45 uur      Discussie

 

Als u zich aanmeldt voor deze zorgsalon geeft u toestemming aan Tilburg University en It’s AV Audiovisual om uw e-mailadres te gebruiken voor het aanmaken van een inlog.

 • Wendy Albers - Tranzo zorgsalon

  Wendy Albers MSc

  Onderzoeker bij CIAO / Maastricht University, en aio bij Tranzo / Tilburg University

  Project Victoria: zicht op barrières voor maatschappelijke participatie & interventie voor herkenning en aanpak

  Mensen met langdurende psychische problematiek ervaren veel vaker discriminatie en zijn zes keer vaker slachtoffer van geweld en andere misdrijven dan anderen. Het leidt tot ontmoediging, onveiligheid en terugtrekking uit het sociale verkeer. Binnen het Victoria onderzoeksproject hebben we met het veld de Victoria interventie ontwikkeld als concreet handvat voor hulpverleners om ervaren discriminatie en geweld beter te herkennen en ermee om te gaan. Tijdens deze middag bespreken we graag deze interventie en resultaten uit het onderzoek.

 • Karlijn Roex - Tranzo zorgsalon

  Dr. Karlijn Roex

  Socioloog, schrijver en zelfstandig spreker met ervaringskennis

  Zijn mensen die ‘afwijken’ welkom binnen de samenleving die zich zo druk maakt over zogenoemde ‘verwarde personen’? Hoe houden mensen die ‘abnormaal doen’ zich staande in een samenleving die constant normaal gedrag eist? Is er wel plek voor ze in de wijk? Karlijn Roex werpt een blik op deze vragen, zowel vanuit sociologisch oogpunt als vanuit de ervaring van iemand die zelf te ‘anders’ is om probleemloos samen te leven; ervaring heeft met het etiket ‘verwarde persoon’, met uitsluiting en afwijzing. 

 • Maiju Jongeneel - Tranzo zorgsalon

  Drs. Maiju Jongeneel

  Onderzoeker bij de GGD West-Brabant in Breda

  Als onderzoeker heeft Maiju Jongeneel zich de afgelopen jaren op verschillende vlakken verdiept in het thema verward gedrag. Onder andere was zij in 2018 betrokken bij de regionale pilots voor het ontwikkelen van een monitor personen met verward gedrag. In deze regionale pilots is op basis van  verschillende bronnen, waaronder de politieregistratie, geprobeerd om de groep personen met verward gedrag en de onderliggende problematiek in beeld te brengen. Tijdens de Zorgsalon zal Maiju de gevonden resultaten met u bespreken.  

 • Esther Pullen en Sarah Voss - Tranzo zorgsalon

  Esther Pullen en Sarah Voss

  Wijk-GGD‘ers in gemeente Vught, Haaren en Oisterwijk, verpleegkundigen werkzaam bij de GGD Hart voor Brabant

  De Wijk-GGD'er werkt als verbindingsofficier tussen openbare orde en veiligheid en zorg voor personen met verward gedrag.
  Personen met verward gedrag geven vaak veel “gedoe” in de buurt, omgeving en gemeente. Dat gedoe kan van alles zijn. Voorwerpen naar beneden gooien vanaf een balkon, in de nacht schreeuwen, overlast veroorzaken in de buurt, verward op straat lopen, intimiderend en dreigend gedrag, verwaarlozing waardoor de omgeving zich zorgen gaat maken. Maar ook de oudere dame die al voor de 3e keer dezelfde boodschappen doet op dezelfde dag of de man die in de war is door een ontregelde bloedsuikerspiegel.

  Kortom, verward gedrag is zeker niet altijd GGZ problematiek! Naast een brede kijk op personen met verward gedrag, waarbij vooral somatiek niet wordt vergeten, heeft de Wijk-GGD’er ook veel aandacht voor de omgeving, de buurt, de wijk en gemeente.
  De Wijk-GGD’er creëert een sluitende ketenaanpak voor personen met verward gedrag door bekend te zijn en samen te werken met en in de wijk. Hierdoor komen signalen van verward gedrag veel eerder binnen en kun je vroegsignalerend en preventief gaan werken.