Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Zorgsalon 'Kansrijke Start en Sociale verloskunde: een beter begin voor alle kinderen'

Datum: Tijd: 15:00 Locatie: Online

De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een gezonde ontwikkeling. Vóór, tijdens en kort na de zwangerschap wordt de basis gelegd voor gezondheid, welbevinden en participatie. De overheid wil (aanstaande) kwetsbare ouders helpen zodat hun kinderen zo gezond mogelijk hun leven starten. Daarom is in 2018 het landelijke actieprogramma Kansrijke Start opgezet. Kansrijke Start richt zich op de zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen.

Wat is ervoor nodig om de zorg en ondersteuning voor (aanstaande) ouders goed voor elkaar te krijgen? Hoe werkt dat in de lokale praktijk? Wat is de rol van de professional en wat zijn ervaringen tot nu toe?


Tijdens deze online Zorgsalon willen we hierover met elkaar van gedachten wisselen. Vier sprekers, allen op een andere manier betrokken bij het programma Kansrijke Start, geven vanuit verschillende invalshoeken een inspirerende bijdrage: feiten en cijfers, ervaringen vanuit het landelijk perspectief en de lokale coalities Rotterdam en Tilburg.  

Aanmelden

Programma

 • 15.00 - 15.05 uur      Welkom door dagvoorzitter prof. dr. Dike van de Mheen 
 • 15.05 - 16.00 uur      Presentaties van de sprekers
 • 16.00 - 16.45 uur      Discussie
 • Zorgsalon 18-3-2021 sprekers - Tranzo

  Jeroen Struijs en Adja Waelput

  Zie hieronder

  Dr. Jeroen Struijs, Senior onderzoeker RIVM, universitair hoofddocent LUMC Campus Den Haag en Drs. Adja Waelput, Programmadirecteur Healthy Pregnancy 4 All, Erasmus MC, Rotterdam, afdeling Verloskunde & Gynaecologie.

  Een kind met een gezonde start heeft meer kansen op een goede gezondheid (ook op latere leeftijd), op optimale deelname aan onderwijs en op participatie op de arbeidsmarkt, in het eigen sociale netwerk en in de samenleving. Het is dus van het grootste belang om met elkaar ervoor te zorgen dat kinderen een zo goed mogelijke start krijgen. Investeren in gezondheid en terugdringen van gezondheidsverschillen begint daarom al vóór de geboorte, met preventie en zorg voor koppels met een kinderwens, (aanstaande) ouders en (ongeboren) kinderen en in samenwerking tussen het medische en sociale domein. Sociale factoren hebben immers grote invloed op de gezondheid bij de geboorte, maar zijn niet op te lossen via de geboortezorg. Deze aanpak noemen we sociale verloskunde en gaat uit van het levensloopperspectief. Er is hiermee gestart in Rotterdam en in 2018 heeft het ministerie van VWS een landelijk actieprogramma gelanceerd. Momenteel doen er 275 gemeenten mee aan Kansrijke Start. Tijdens de presentatie krijgt u een inkijk in de aanpak via bewustwording, concrete pilots en lopende onderzoeken en monitors. 

 • Zorgsalon 18-3-2021 sprekers 2 - Tranzo

  Annelies Verheijen en Marijana Laus

  Projectleiders Pilot Kansrijke Start Groenewoud

  In Tilburg is ervoor gekozen om een extra impuls te geven aan de opgave Kansrijke start door middel van een pilot in de wijk Groenewoud. De opgedane lessen worden stedelijk uitgerold. Professionals uit het sociaal en medisch domein werken samen met ouders in de wijk vanuit de drie in de stad opgehaalde thema’s binnen Kansrijke Start; het kind centraal zetten, samen de klus klaren en een goede ouder willen zijn. Uitgangspunt hierbij is dat we (aanstaande) ouders/gezinnen met verhoogde kwetsbaarheid (eerder) signaleren, met hen in contact komen en vervolgens passende ondersteuning kunnen bieden.

  De projectleiders van Pilot Kansrijke Start Groenewoud nemen u mee in deze ontwikkelingen en praten u bij over de samenwerking met de burgers en de versterking tussen medisch en sociaal domein.

Een Tranzo Zorgsalon is een discussiebijeenkomst met als doel het bevorderen van het debat en het uitwisselen van informatie over de sector van zorg & welzijn. Deelname is voor iedereen gratis, wel is het van belang dat u zich aanmeldt zodat u kunt inloggen en de livestream kunt volgen. Uiteraard is er ruimte voor discussie maar anders dan u gewend bent bij Zorgsalons. Tijdens de livestream kunt u gebruikmaken van een chatfunctie voor uw vragen en of opmerkingen. Deze worden dan behandeld door de sprekers en de voorzitter en andere deelnemers kunnen in de chat reageren.


Als u zich aanmeldt voor deze Zorgsalon geeft u toestemming aan Tilburg University en It’s AV Audiovisual om uw e-mailadres te gebruiken voor het aanmaken van een inlog. De inlog met bijbehorende instructies ontvangt u uiterlijk een week van te voren. U kunt zich tot zondag 14 maart 18.00 uur aanmelden. 


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van Tranzo via tranzo@tilburguniversity.edu of 013- 466 2969.

Aanmelden