Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Zorgsalon | Het spanningsveld tussen eigen regie en onvrijwillige zorg

Datum: Tijd: 15:00 Locatie: Online

Eigen regie betekent dat een persoon zelf vormgeeft aan zijn of haar leven. Dat betekent bijvoorbeeld dat iemand zelf kan bepalen op welke manier iemand ondersteuning ontvangt en door wie. Maar hoe zit dat op het moment dat iemand probleemgedrag laat zien en er sprake is van onvrijwillige zorg? Tijdens deze zorgsalon gaan we nader in op dit spanningsveld tussen eigen regie en onvrijwillige zorg.

Programma

 • 15.00u - 15.05u: Welkom door dagvoorzitter prof. dr. Dike van de Mheen
 • 15.05u - 16.00u: Presentaties en interviews van en met de sprekers
 • 16.00u - 16.45u: Discussie

Aanmelden

Sprekers

 • Cees Hertogh - UNO Amsterdam - Tranzo

  prof. dr. Cees Hertogh

  Hoogleraar ouderengeneekunde en ethiek van de zorg, UNO Amsterdam

  Naast hoogleraar is hij hoofd van de afdeling ouderengeneeskunde en voorzitter van de academische werkplaats ouderenzorg (UNO Amsterdam).

  Zijn onderzoek richt zich op zorg voor kwetsbare ouderen in de laatste levensfase met bijzondere aandacht voor ethische vragen, bijvoorbeeld inzake onvrijwillige zorg, levenseinde zorg (euthanasie) en zorgtechnologie. Een tweede onderzoeksgebied betreft de behandeling en preventie van infectieziekten, waaronder ook COVID-19.

 • Katrien Luijkx - Rond, klein

  prof. dr. Katrien Luijkx

  Bijzonder hoogleraar ouderenzorg en voorzitter van de Academische Werkplaats Ouderen, Tranzo

   

  Katrien streeft ernaar om met sociaal wetenschappelijk onderzoek bij te dragen aan meer mensgerichte ouderenzorg, zodat ouderen, ook als zij zorg en ondersteuning nodig hebben, het leven kunnen blijven leiden waar zij zelf voor kiezen. Haar onderzoek is verankerd in de ouderenzorg. Samen met promovendi ontwikkelt zij kennis, die vervolgens vertaald wordt naar de praktijk van de ouderenzorg. Deze promovendi zijn vaak professionals die onderzoek combineren met hun werkzaamheden in het verpleeghuis. Onderzoeksresultaten worden vertaald naar de zorgpraktijk in samenwerking met ouderen, zorgprofessionals, studenten en docenten. Naast haar werkzaamheden bij Tranzo is Katrien lid van de raad van toezicht van Vitalis, een ouderenzorgorganisatie in Eindhoven.

 • Petri Embregts - klein rond

  prof. dr. Petri Embregts

  Hoogleraar Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking, Tranzo

   

  Prof. dr. Embregts geeft leiding aan de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (Departement Tranzo; Tilburg School of Social and Behavioral Sciences) aan de Universiteit van Tilburg. In haar onderzoek kijkt zij hoe ervarings-, professionele en wetenschappelijke kennis elkaar kunnen versterken, en nieuw ontwikkelde kennis over mensen met een verstandelijke beperking écht van betekenis kan zijn in de dagelijkse praktijk. Samen met prof. Hertogh heeft prof. Embregts het Belevingsonderzoek Dwang in de Zorg uitgevoerd; op basis van de resultaten van dit project is het Wegingskader Cliëntperspectief vormgegeven.

 • Heidi Loos - klein rond

  Heidi Loos

  Verpleegkundige in de wijk, Stichting Groenhuysen

   

  Heidi is begonnen als Z-verpleegkundige en was één van de laatste in service opgeleide Z-verpleegkundigen. Ze werkte 10 jaar, met veel plezier, in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Na twee reorganisaties vond zij het tijd voor wat anders en heeft ze de overstap gemaakt naar de ouderenzorg. Ze is toen aan de slag gegaan bij Stichting Groenhuysen. Ze startte binnen een woonvoorziening voor mensen met dementie en is daarna in de thuiszorg gaan werken als zorgcoördinator. Tussendoor heeft zij nog 1,5 jaar gewerkt aan het opzetten van Parkinsonhuys: een longstay-afdeling voor mensen in het laatste stadium van de ziekte van Parkinson. Uiteindelijk kwam ze weer terug in de thuiszorg; dit is waar haar hart ligt. Vorig jaar is zij gestart met de HBO-V, wat haar veel werkplezier brengt.  

 • Ad van Ginneken - klein rond

  Ad van Ginneken

  Ervaringsdeskundige Zuidwester en Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking

   

  Ad gebruikt zijn eigen ervaringen om bij te dragen aan kennisoverdracht en scholing rondom de thema's verslaving, eigen regie en (licht) verstandelijke beperkingen. Hij is een zeer gewaardeerd spreker bij evenementen die zich op deze thema's richten.

Aanmelden en meer informatie

Een Tranzo Zorgsalon is een discussiebijeenkomst met als doel het bevorderen van het debat en het uitwisselen van informatie over de sector van zorg & welzijn. Deelname is voor iedereen gratis, wel is het van belang dat iedereen zich aanmeldt zodat we de inlog voor de livestream naar het juiste e-mailadres kunnen versturen. Uiteraard is er ook tijdens deze online sessie ruimte voor discussie. Tijdens de livestream kunt u gebruikmaken van een chatfunctie voor uw vragen en/of opmerkingen. Deze worden dan behandeld door de sprekers en de voorzitter en andere deelnemers kunnen in de chat reageren.

Als u zich aanmeldt voor deze Zorgsalon geeft u toestemming aan Tilburg University en It’s AV Audiovisual om uw e-mailadres te gebruiken voor het aanmaken van een inlog. De inlog met bijbehorende instructies ontvangt u uiterlijk een week van te voren. U kunt zich tot en met 23 september aanmelden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van Tranzo via tranzo@tilburguniversity.edu of 013- 466 2969.

Aanmelden