Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Tranzo Zorgsalon | Inclusief onderzoek: Hoe, waarom en (met) wie?

Datum: Tijd: 15:00 Locatie: SZ 31, Simon Gebouw

Een Tranzo Zorgsalon is een discussiebijeenkomst met als doel het debat en het uitwisselen van informatie over de sector van zorg & welzijn te bevorderen. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor beleidsmakers, beleidsmedewerkers, zorgverleners, cliënten/patiënten, preventiewerkers uit de zorgsector, voor onderzoekers en voor iedereen die geïnteresseerd is in het Tranzo-programma.

Tijdens deze Tranzo Zorgsalon gaan we in op o.a. de volgende vragen:

  • Wat is er nodig om een representatieve onderzoeksgroep te vormen?
  • Hoe kunnen wetenschappers ervaringsdeskundigen, kwetsbare en onzichtbare groepen betrekken bij onderzoek?
  • In hoeverre zijn onderzoeksresultaten te generaliseren naar de algemene bevolking?

Blijf op de hoogte

Tranzo Zorgsalon

De drie Tranzo Zorgsalons van 2023 staan in het teken van 'Zorg op maat'. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen passende zorg kan blijven ontvangen?

Deelname is voor iedereen gratis, voor de organisatie is het wel van belang dat u zich aanmeldt. De Tranzo Zorgsalon vindt plaats op de campus van Tilburg University. Na afloop van het evenement nodigen we u graag uit voor de netwerkborrel om met elkaar na te praten.

Tijdens de bijeenkomsten zullen er foto’s worden gemaakt. Deze worden mogelijk gebruikt voor Tranzo communicatie-uitingen. Mocht u dit bezwaarlijk vinden, dan kunt u dit bij aanvang aangeven aan de organisatie.