Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Tranzo Zorgsalon | Horen, zien en z̶w̶i̶j̶g̶e̶n̶

Datum: Tijd: 15:00 Locatie: Volgt

Tijdens de Tranzo Zorgsalon gaan we met elkaar in gesprek om kennis over de sector zorg & welzijn uit te wisselen. Burgers, ervaringsdeskundigen, cliënten/patiënten, zorgprofessionals, beleidsmakers, studenten en wetenschappers worden allemaal uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan over een specifiek thema. Dit keer gaan we het hebben over hoe we kwetsbare groepen een stem (kunnen) geven in wetenschappelijk onderzoek. Hoe zorgen we ervoor dat alle groepen gehoord worden en wat is daarvoor nodig?

Tijdens deze Tranzo Zorgsalon 'Horen, zien en zwijgen' gaan we in op o.a. de volgende vragen:

 • Wat is er nodig om een representatieve onderzoeksgroep te vormen?
 • Hoe kunnen wetenschappers ervaringsdeskundigen, kwetsbare en onzichtbare groepen betrekken bij onderzoek?

Aanmelden

Met o.a. de volgende sprekers:

 • portret tina bakker

  Tina Bakker MSc

  Adviseur Jeugd, LOC Waardevolle zorg

  Tina ondersteunt het cliëntenpanel van de Academische Werkplaats Jeugd in Tilburg bij het adviseren van de werkplaats en het organiseren van inspraak. Dit doet zij als adviseur Jeugd vanuit LOC Waardevolle zorg, een van de samenwerkingspartners van de werkplaats. Daarnaast is ze werkzaam als jeugdhulpverlener/orthopedagoog en geeft ze trainingen over werken vanuit het cliëntenperspectief.

 • portret mary lou van der heijden

  Mary Lou van der Heijden

  Voorzitter cliëntenraad Sterk Huis, Lid cliëntenpanel Academische Werkplaats Jeugd, Coalitie Hart van Brabant

  Mary Lou is verbonden aan het cliëntenpanel van de Academische Werkplaats Jeugd in Tilburg. Het cliëntenpanel geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de werkplaats over inspraak van kinderen, jongeren en ouders in wetenschappelijk onderzoek, heeft inspraak in onderzoeksvoorstellen en participeert als medeonderzoeker.

  Mary Lou is voorzitter van de cliëntenraad van Sterk Huis. Ook is ze betrokken bij het vormgeven van medezeggenschap binnen de WMO bij de Coalitie Hart van Brabant.

 • portret nancy van der ploeg

  Nancy van der Ploeg

  Verpleegkundige, ergocoach en werkbegeleider, Brabantzorg

  Sinds 2006 werkt Nancy in de ouderenzorg. Sindsdien heeft ze de opleiding verzorgende IG (individuele gezondheidszorg)  en daarna de verpleegkundige niveau 4 behaald. Daarnaast heeft ze cursussen voor werkbegeleiding en ergocoach doorlopen. Naast haar werk met de zorgvragers haalt ze veel energie uit het begeleiden en coachen van collega's. Ze wil op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en sluit graag aan bij vakgerelateerde bijeenkomsten. Hier kan ze haar eigen ideeën inbrengen en leren van anderen!

Tranzo Zorgsalon

De drie Tranzo Zorgsalons van 2023 staan in het teken van 'Zorg op maat'. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen passende zorg kan blijven ontvangen?

Deelname is voor iedereen gratis, voor de organisatie is het wel van belang dat u zich aanmeldt. De Tranzo Zorgsalon vindt plaats op de campus van Tilburg University. Na afloop van het evenement nodigen we u graag uit voor de netwerkborrel om met elkaar na te praten.

Tijdens de bijeenkomsten zullen er foto’s worden gemaakt. Deze worden mogelijk gebruikt voor Tranzo communicatie-uitingen. Mocht u dit bezwaarlijk vinden, dan kunt u dit bij aanvang aangeven aan de organisatie.