Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Zorgsalon | Waardering van ervaringskennis en samenwerking in verslavingszorg en jongerenwerk

Datum: Tijd: 15:00 Locatie: Online

Een Zorgsalon is een discussiebijeenkomst met als doel het bevorderen van het debat en het uitwisselen van informatie over de sector van zorg & welzijn. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor beleidsmakers, beleidsmedewerkers, zorgverleners, cliënten/patiënten, preventiewerkers uit de zorgsector, voor onderzoekers en voor eenieder die geïnteresseerd is in het Tranzo-programma.

*Dit evenement heeft reeds plaatsgevonden*

Terugkijken

Tijdens deze online zorgsalon staan we stil bij samenwerking tussen jongerenwerk en zorg en welzijn bij jongeren met verslavingsproblematiek, de inbreng van ervaringskennis in de volwassenverslavingszorg en de rol van Zwarte Gat/Mind in beleid.

De drie sprekers openen de zorgsalon met drie korte presentaties. Daarna zullen de dagvoorzitter en sprekers interactie met het online publiek nadrukkelijk opzoeken tijdens de discussie. Het publiek kan via de chat actief deelnemen.

Programma

Datum: 24 maart 2022
Tijd: 15.00 uur
Locatie: Online

 

15.00 uur Welkom door dagvoorzitter prof. dr. Dike van de Mheen
15.05 uur Presentaties van de drie sprekers
16.00 uur Discussie

 

Maak kennis met de sprekers:

 • Jolanda Sonneveld - Tranzo

  Jolanda Sonneveld MSc

  Senior onderzoeker en docent bij de Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Youth Spot. Promovendus bij de Academische Werkplaats Sociaal Werk bij Tranzo, Tilburg University

  Jolanda verricht i.s.m. jongerenwerkorganisaties praktijkgericht onderzoek naar het effect van professioneel jongerenwerk op de ontwikkeling van jongeren. In het kader van dit onderzoek is ze ook als promovendus verbonden aan de AW Sociaal Werk van Tranzo. Recent hebben zij en haar collega's een onderzoek uitgevoerd naar de betekenis van het jongerenwerk voor jongeren die specialistische jeugdzorg ontvangen, waaronder jongeren met een verslaving. Jolanda vertelt over de manieren waarop het jongerenwerk deze jongeren kansen biedt voor hun persoonlijke ontwikkeling, het versterken van hun netwerk en het vergroten van hun maatschappelijke participatie.

 • katie jayne eppenhof

  Katie Jayne Eppenhof

  Jongerenwerker bij R-Newt

  Als jongerenwerker bij R-newt richt Katie zich al 10 jaar op jeugd van 10 t/m 27 jaar in Tilburg en omgeving, met momenteel haar focus op de wijk Reeshof. Van laagdrempelig ontmoeten, ambulant de wijk in, een luisterend oor zijn, talentontwikkeling, identiteitsvorming en meer. Alle leefgebieden komen aan bod.  In gesprek over middelengebruik vanuit de preventie op straat, naast jongeren staan voor, tijdens en na intensieve zorgtrajecten, tot het organiseren van voorlichtingsavonden over middelengebruik met betrokken uit de wijk met hen eigen verhaal. Katie is naast jongerenwerker ook geschoold ervaringsdeskundige, haar ervaring zet ze in tijdens haar werkzaamheden en plukt hier regelmatig de vruchten van. 

 • Hendrik Hartevelt - Tranzo

  Hendrik Hartevelt

  Voorzitter van de stichting het Zwarte Gat, het landelijk netwerk voor cliënten en familieraden in de verslavingszorg

  Vanuit eigen ervaring vertegenwoordigt het Zwarte Gat op allerlei plekken en niveaus de stem van de cliënt en dient diens belang in het brede veld van verslavingsproblematiek. Dat gebeurt o.a. door de inzet van ervaringsdeskundigheid, het stimuleren van lotgenotencontact, beleidsbeïnvloeding en de (verdere) ontwikkeling van herstelondersteunend werken. Het Zwarte Gat neemt deel aan (inter)nationaal wetenschappelijk onderzoek, generieke modules en zorgstandaarden en is lid van MIND (Landelijk platform GGZ) en kernlid van Verslavingskunde Nederland.

Aanmelden en meer informatie

Een Tranzo Zorgsalon is een discussiebijeenkomst met als doel het bevorderen van het debat en het uitwisselen van informatie over de sector van zorg & welzijn. Deelname is voor iedereen gratis, wel is het van belang dat iedereen zich aanmeldt zodat we de inlog voor de livestream naar het juiste e-mailadres kunnen versturen. Uiteraard is er ook tijdens deze online sessie ruimte voor discussie. Tijdens de livestream kunt u gebruikmaken van een chatfunctie voor uw vragen en/of opmerkingen. Deze worden dan behandeld door de sprekers en de voorzitter en andere deelnemers kunnen in de chat reageren.

Als u zich aanmeldt voor deze Zorgsalon geeft u toestemming aan Tilburg University en It’s AV Audiovisual om uw e-mailadres te gebruiken voor het aanmaken van een inlog. De inlog met bijbehorende instructies ontvangt u uiterlijk een week van te voren. U kunt tot 17 maart aanmelden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van Tranzo via tranzo@tilburguniversity.edu of 013- 466 2969.